Fleksjob til selvstændige

Du kan som selvstændig erhvervsdrivende blive godkendt til fleksjob af din kommune og dermed få ret til et tilskud i 5 år som kompensation for indtægtsnedgang som følge af nedsat arbejdsevne.

Betingelser

Du skal opfylde følgende betingelser for at blive godkendt til fleksjob:

  • du skal drive selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse i Danmark
  • din arbejdsevne skal være varigt nedsat i en sådan grad, at du har vanskeligt ved at fastholde beskæftigelsen i virksomheden
  • det skal være udelukket, at behandling og revalidering kan genskabe din arbejdsdygtighed

Derudover er det en betingelse, at du ikke modtager revalideringsstøtte til etablering af selvstændig virksomhed, og at du ikke modtager delpension, efterløn eller fleksydelse.

Medarbejdende ægtefælle

Som medarbejdende ægtefælle kan du ansættes som lønmodtager i fleksjob i en erhvervsvirksomhed, hvor I begge deltager i driften af den enes eller jeres begges virksomhed. Det er en betingelse, at I har indgået en lønaftale, som tillægges skattemæssigvirkning jf. kildeskattelovens § 25 A stk. 3.

Uden en sådan aftale vil en medarbejdende ægtefælle være omfattet af reglerne om fleksjob til selvstændige erhvervsdrivende.

Tilskud

Tilskuddet er på kr. 148.088 (2022-tal) årligt og bevilges for 5 år ad gangen.

Læs mere om fleksjob

Om fleksjob

Et fleksjob tager hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset på grund af dit helbred.

Du kan læse meget mere om fleksjobordningen ved at klikke nedenfor.

Læs mere om fleksjob her

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 33 15 10 66.
Du kan også skrive til os via Indbakken på Mit DSA.

Se åbningstider