Barsel som selvstændig

Som selvstændig erhvervsdrivende har du mulighed for at få barseldagpenge fra Udbetaling Danmark.

Vi anbefaler, at du får konkret vejledning om reglerne hos Udbetaling Danmark.

Reglerne om barselsdagpenge gælder også for medarbejdende ægtefæller.

Beskæftigelseskrav

Du skal inden for de sidste 12 måneder have udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i mindst 6 måneder, heraf mindst en måned før første fraværsdag.

Væsentligt omfang svarer til en ugentlig arbejdsindsats på mindst 18,5 timer. Har du haft virksomheden mindre end 6 måneder, medregnes eventuel forudgående beskæftigelse som lønmodtager i beskæftigelseskravet.

Barselsdagpenge fra hvornår

Der er ret til barselsdagpenge 4 uger før forventet fødsel. Når du har født, har I som forældre ret til 48 ugers barsel i alt.

Øremærket barsel

  • I har 48 ugers barsel i alt
  • 11 uger efter fødslen er øremærket til hver forælder – 2 af disse skal begge forældre holde i forbindelse med fødslen
  • 26 uger kan fordeles frit mellem begge forældre
  • Som ledig, selvstændig eller studerende har du kun 2 øremærkede uger. Resten kan overdrages til den anden forælder

Her kan du læse mere om fordelingen af barslen

Bliver du sygemeldt før 4-ugersperioden før forventet fødsel, vil du også have ret til barselsdagpenge.

Barselsdagpengenes størrelse

Barseldagpengene beregnes som hovedregel på grundlag af overskuddet i virksomheden, og de kan højest udgøre det maksimale dagpengebeløb.

Se de aktuelle dagpengesatser

Har du tegnet en frivillig forsikring, vil dagpengene udgøre mindst 2/3 af maksimumsatsen.

Anmeldelse og ansøgning om dagpenge

Du skal søge om barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark senest otte uger efter fødslen.

Læs mere om, hvordan du søger om barselsdagpenge som selvstændig

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 33 15 10 66.
Du kan også skrive til os via Indbakken på Mit DSA.

Se åbningstider

Selvstændig og på barsel?


Klik her nedenfor, hvis du vil orientere dig mere udi at være selvstændig og at skulle på barsel.

Læs her