Ansat hos ægtefælle

Hvis du arbejder i din ægtefælles virksomhed, bliver du anset for at drive selvstændig virksomhed, hvis du ikke har indgået en lønaftale.

Det vil sige, at hvis du ikke har en ansættelseskontrakt, hvoraf det fremgår, at du er ansat på almindelige løn- og ansættelsesvilkår, og der ikke bliver indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af din løn og ikke indbetalt ATP-bidrag.

Udtræden af din ægtefælles virksomhed

Du vil anses for at være udtrådt af din ægtefælles virksomhed, hvis vi modtager en underskrevet tro og love erklæring fra dig og din ægtefælle om, at du er udtrådt af virksomheden. Dog betinget af, at du selvfølgelig ikke længere udfører nogen form for opgaver eller arbejde i virksomheden. Du er først udtrådt af virksomheden den dag, Din Sundhedsfaglige A-kasse modtager erklæringen.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 33 15 10 66.
Du kan også skrive til os via Indbakken på Mit DSA.

Se åbningstider

Vejledning om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet

I lovgivningen er der fastsat regler om definitionen af selvstændig virksomhed, sondringen af, om en aktivitet anses for selvstændig bibeskæftigelse eller hovedbeskæftigelse, og hvilke aktiviteter, der anses for formueforvaltning og fritidsbeskæftigelse.

Er du selvstændig, kan du med fordel læse lovgivningen her.
Du skal være opmærksom på, at der henvises til § 57 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (loven).

Læs mere her