Feriedagpenge

Sådan optjener du feriedagpenge

Du optjener løbende feriedagpenge på baggrund af udbetalte dagpenge, feriedagpenge eller barselsdagpenge.

Sådan søger du om feriedagpenge

Feriedagpenge udbetales ikke automatisk, du skal ansøge om dem. Det gør du ved at udfylde "Ansøgning for feriedagpenge", som du finder under Selvbetjening på Mit DSA.

Hvem kan få feriedagpenge?

Du skal opfylde nogle kriterier for at få udbetalt feriedagpenge. Læs mere om betingelserne her.

Ny ferielov fra 2020

1. september 2020 trådte en ny ferielov i kraft. Den nye ferielov påvirker reglerne for feriedagpenge.

Hvornår kan du holde ferie

Ferieåret er fra 1. september til 31. august året efter.

Feriekort

Har du et feriekort, som du endnu ikke har fået udbetalt, kan du her se, hvem der skal underskrive det. Det er forskelligt afhængig af din situation.

Kollektivt ferielukket

Hvis din arbejdsplads holder kollektivt ferielukket, skal du bruge den ferie, du har optjent ved at arbejde.

Ferie, hvis du har opbrugt din dagpengeret

Du kan kun få udbetalt feriedagpenge, hvis du opfylder betingelserne for at få almindelige dagpenge.

Ferie under barsel

Hvis du er på barselsorlov som ledig, kan du ikke afbryde orloven for at holde ferie.

Feriedagpenge som selvstændig

Hvis du driver selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse, vil du desværre ikke være berettiget til feriedagpenge.

Indefrosne feriepenge

Nu kan du bestille de sidste to uger af dine indefrosne feriepenge. Du kan bestille dine indefrosne feriepenge frem til 31. maj 2021.