Sådan beregner du din efterløn

Følg trin 1 til 4 i vores guide, inden du beregner din efterløn. Så sikrer du, at du får fundet alle de informationer frem, du skal bruge. Det gør det lettere at lave selve beregningen.

Vi anbefaler, at du venter med at beregne din efterløn til tidligst 2 måneder før, du kan gå på efterløn. Vælger du at lave en beregning tidligere, skal du være opmærksom på, at beregningen kan være upræcis.

Følg trin 1 - 4 herunder. Så guider vi dig igennem beregningen af din efterløn.

Start her, inden du laver din efterlønsberegning

1. Kontakt dit pensionsselskab og bestil oversigt

Hvis du vælger at få udbetalt nogle af dine pensioner, inden eller mens du er på efterløn, får det betydning for hvor meget, du kan få i efterløn. 

Før du laver din efterlønsberegning, skal du starte med at kontakte dit pensionsselskab og bede om en oversigt over følgende: 

 • Hvor meget kan du få udbetalt årligt i ratepensionen i et ansættelsesforhold, mens du er på efterløn?
 • Hvor meget har du (eventuelt) fået udbetalt i kapital pension eller aldersopsparing inden efterlønsalderen? 
 • Hvor meget har du (eventuelt) fået udbetalt i alt i løbende pension, inden efterlønsalderen?
2. Tjek dine pensionstal på Mit DSA

Log på Mit DSA og tjek dine pensionstal. Det kan du gøre tidligst 2 måneder før, du kan gå på efterløn.

Du skal tjekke dette:

 • Fremgår alle dine pensioner af oversigten?
 • Stemmer pensionstallene nogenlunde? Tallene kan godt udvikle sig en smule, efter de er blevet indberettet til os. Du kan derfor opleve, at de kan se lidt anderledes ud, hvis du fx kigger på en oversigt fra dit pensionsselskab. Det vigtige er, at tallene på Mit DSA passer nogenlunde.
 • Har du arbejdet i udlandet eller i Grønland og Færøerne og optjent pension? Så skal du selv indhente oplysninger om disse og sende dem til os. De indberettes ikke automatisk.

Det er afgørende for din efterlønsberegning, at du benytter de rette pensionstal. Vi anbefaler, at du benytter pensionstallene på Mit DSA, fremfor fx pensionsinfo.dk, da det er de tal, vi lægger til grund for udbetalingen af din efterløn.

Log på Mit DSA og tjek dine pensionstal

3. Download pensionsskema

Når du har indhentet tal fra dit pensionsselskab og tjekket dine tal på Mit DSA, er du klar til at udfylde vores pensionsskema.

Pensionsskemaet skaber et samlet overblik over dine pensioner og forbereder dig til at lave din efterlønsberegning. 

Download pensionsskema

Skemaet åbner i et nyt vindue på din computer. Hvis du har en printer, kan du med fordel udskrive det. 

4. Udfyld pensionsskemaet

Udfyld det pensionskema, du lige har hentet (trin 3) og udfyld det med de tal, du finder på Mit DSA og de tal, du har fået oplyst fra dit pensionsselskab i trin 1. 

Brug for hjælp?
Har du opsparinger, du ikke kan få til at passe ind i pensionsskemaet, er du velkommen til at kontakte os. Så kan vi vejlede dig om, hvor de skal indgå.

Har du ikke hentet pensionsskemaet, kan du finde det her.

Nu er du klar til at lave din efterlønsberegning

Lav din efterlønsberegning

Lav din efterlønsberegning på efterloensberegner.dk

Når du har fulgt vores guide fra trin 1 til 4, er du klar til at lave din efterlønsberegning.

Gå til www.efterloensberegner.dk

Udfyld felterne med de tal, du har indsat i dit pensionsskema.

Bliver du i tvivl undervejs, kan du finde svar nedenfor:

Vælg dit fødselsår

Reglerne for modregning af pension afhænger af din fødselsdag. Derfor skal du starte med at vælge, hvornår du er født, så beregneren bruger de rette regler, når den udregner din efterløn.

Hvad er bruttoværdien af dine kapitalpensioner og aldersopsparingen ved din efterlønsalder?

Her indtaster du summen af dine kapitalpensioner. Det er det beløb, du har opsummeret i række 1 i pensionsskemaet. Husk at tjekke, at alle beløb, der indgår, er før skat. Hvis du har fundet tallene på Mit DSA, er tallene som udgangspunkt oplyst før skat.

Hvad er værdien af dine ratepensioner ved efterlønsalderen?
Her indtaster du det beløb, du har opsummeret i række 2 i pensionsskemaet. Det er de ratepensioner, du har indbetalt til i et ansættelsesforhold eller oprettet privat.

I feltet her skal du indtaste depotværdien af dine ratepensioner. Husk at tjekke, at alle beløb, der indgår, er før skat. Hvis du har fundet tallene på Mit DSA, er tallene som udgangspunkt oplyst før skat.

Hvor meget kan du årligt få udbetalt fra private livsvarige pensioner?

Her indtaster du det beløb, du har opsummeret i række 3 i pensionsskemaet. Husk at tjekke, at alle beløb, der indgår, er før skat. Hvis du har fundet tallene på Mit DSA, er tallene som udgangspunkt oplyst før skat.

Hvor meget kan du årligt få udbetalt i tjenestemandspension?

Hvis du har en tjenestemandspension, vil den som hovedregel fremgå af din oversigt på Mit DSA.

Hvor meget kan du årligt få udbetalt fra livsvarig pension i ansættelsesforhold?

Her indtaster du det beløb, du har opsummeret i række 5  i pensionsskemaet. Husk at tjekke, at alle beløb, der indgår, er før skat. Hvis du har fundet tallene på Mit DSA, er tallene som udgangspunkt oplyst før skat.

Hvor meget får du årligt udbetalt fra ratepension i ansættelsesforhold i efterlønsperioden (udbetales løbende i efterlønsperioden)?

Hvis du vælger at få en ratepension fra et ansættelsesforhold udbetalt, skal du være opmærksom på, at du skal rettes 2 steder i pensionsskemaet.

I række 6 skal du indtaste det beløb, der svarer til 12 gange den månedlige ydelse før skat (det kan du få oplyst fra dit pensionsselskab). Samtidig skal du fjerne et beløb fra række 2 i pensionsskemaet, som svarer til pensionens depotværdi (det tal finder du på Mit DSA). På den måde sikrer du, at pensionen ikke tæller med 2 steder.

Hvor meget har du fået udbetalt fra kapitalpension og aldersopsparing inden din efterlønsalder?

Pensioner, du har fået udbetalt, før du kan gå på efterløn, kan også medføre fradrag i din efterløn. Du skal indtaste bruttobeløbet. Dette kan du få oplyst fra den bank, sparekasse eller det pensionsselskab, der har udbetalt ydelsen til dig. Læs mere om reglerne for modregning af pension her.

Hvor meget har du i alt fået udbetalt i løbende pension inden din efterlønsalder?

Pensioner, du har fået udbetalt, før du kan gå på efterløn, kan også medføre fradrag i din efterløn. Du skal indtaste det samlede beløb, du har fået udbetalt mellem 60 år og din efterlønsalder. Du skal oplyse det samlede beløb, du har fået udbetalt, før skat, dvs. bruttobeløbet. Dette kan du få oplyst fra dit pensionsselskab.  

Indtast evt. arbejde i efterlønsperioden

Forventer du at fortsætte med at arbejde nogle timer, mens du får efterløn? Så skal du indtaste det forventede timeantal pr. måned og indtaste din timeløn. Der er kun mulighed for at indtaste ét ansættelsesforhold.

Har du forskellige jobs med forskellig timeløn, kan du fx indtaste din gennemsnitlige timeløn. Det giver dig et fingerpeg, men du skal være opmærksom på, at din beregning ikke bliver præcis.

Hvis du selv har mulighed for løbende at bestemme dit timeantal, kan du prøve at lave beregningen med forskelligt timeantal og se hvilke resultater, du får. Det kan give dig en indikation af, hvor meget du kan få ud af at arbejde.

Resultatet af din beregning

Efterlønsberegneren laver to resultater til dig.

 1. På efterløn, når der er mere end 3 år til folkepensionen
  Her opfylder du ikke udskydelsesreglen. Fordele og ulemper afhænger af din fødselsdato
 2. På efterløn, når der er 3 år eller mindre til folkepension
  Her beregningen lavet med udgangspunkt i, at du opfylder udskydelsesreglen. Fordele og ulemper afhænger af din fødselsdato.

Ofte stillede spørgsmål

Herunder finder du svar på ofte stillede spørgsmål til beregning af efterløn.

Hvor meget kan jeg få i efterløn?

Størrelsen af din efterløn afhænger både af dine pensioner, din fødselsdag og hvornår du går på efterløn.

efterloensberegner.dk kan du indtaste alle dine pensionstal og få et fingerpeg om, hvordan din økonomi kan se ud, når du går på efterløn. Vi arbejder ud fra princippet hjælp til selvhjælp, fordi vi oplever, at det giver dig de bedste muligheder for at træffe beslutninger om din efterløn på et oplyst grundlag. Følg vores guide til beregning her på siden - så hjælper vi dig godt på vej.

Hvornår kan jeg beregne min efterløn?

Vi anbefaler, at du venter med at beregne din efterløn til 2 måneder før, du kan gå på efterløn. Det er først her, du har et endeligt overblik over dine pensioner og dermed kan lave en retvisende beregning.

Beregner du din efterløn tidligere, skal du være opmærksom på, at din beregning kan være upræcis.

Hvordan beregner jeg min efterløn?

Du kan selv beregne din efterløn på efterloensberegner.dk. Vi anbefaler, at du følger trin 1-4 i vores guide her på siden.

Beregneren er udviklet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Den medtager automatisk de regler, der gælder ift. fradrag for pensioner for din årgang, når du laver beregningen.

Du kan også bruge beregneren til at se, hvad det betyder for din efterløn, hvis du arbejder mere eller mindre ved siden af, eller hvis du vælger at få pensioner udbetalt her og nu. Alt dette kan du læse mere om i vores guide til beregneren.

Udskydelse af efterløn og skattefri præmier

Vælger du at arbejde, efter du har modtaget dit efterlønsbevis, har du mulighed for at optjene skattefri præmier. Der er forskellige regler for optjening af skattefri præmier alt efter, hvornår du er født.

Se, hvilke regler der i øvrigt gælder for din efterlønsårgang her

Efterlønsberegner

På STAR's hjemmeside kan du lave en vejledende beregning af, hvor meget du kan få i efterløn.

Gå til Efterlønsberegner