Mindre intensiv indsats 

Mindre intensiv indsats betyder, at du bliver fritaget for nogle af kravene til at være aktiv jobsøgende. Det betyder fx, at du ikke er forpligtet til at deltage i samtaler med a-kassen og jobcentret eller søge job.

Mindre end 6 uger til, du starter i job eller går på barsel?

Er du ledig, men begynder du i job, går på barsel elle begynder på uddannelse inden for 6 uger, kan det være en mulighed at få godkendt en såkaldt "mindre intensiv indsats". Når du er omfattet af ”mindre intensiv indsats”, behøver du ikke deltage i samtaler hos os eller i jobcentret i perioden op til, du starter på arbejde eller går på barsel. Du behøver ligeledes ikke være aktivt jobsøgende de sidste 6 uger.

Har du fået arbejde på nedsat tid eller under 14 dages varighed, kan du have ret til supplerende dagpenge.

Hvis du snart skal på efterløn eller pension

Du har også mulighed for at søge om "mindre intensiv indsats", hvis der er mindre end 6 uger til, du skal på efterløn eller pension.

Bliver du omfattet af ”mindre intensiv indsats”, behøver du ikke deltage i samtaler hos os eller i jobcentret i perioden. Du behøver ligeledes ikke være aktivt jobsøgende de sidste 6 uger op til. 

Hvis du skal starte på en uddannelse

Hvis der er 6 uger eller mindre til du skal starte på et fuldtidsstudie, kan det være en mulighed, at du bliver omfattet af mindre intensiv indsats. Der skal være tale om ordinær uddannelse på fuldtid, der er sidestillet med eller overstiger en erhvervsuddannelse.

Registrering af mindre intensiv indsats

De første 3 måneder af din ledighed, er det a-kassen der vurderer om du kan være omfattet af mindre intensiv indsats. Du kan ringe til os på (33151066) eller skrive en besked på Mit DSA, hvor du oplyser hvornår du afmelder dig og med hvilken begrundelse.

Når dit forløb efter 3 måneders ledighed også er i dit jobcenter, skal du kontakte jobcenteret for at få afklaret om du kan omfattes af mindre intensiv indsats.

Det skal du huske 

Du skal forsat være meldt ledig på jobnet.dk indtil den dag, du enten starter i dit nye arbejde eller går på barsel, efterløn eller pension. Husk derefter at afmelde dig. 

Hvis jobcentret henviser dig til relevant arbejde, der kan udføres i periode op til, har du pligt til at påtage dig dette.

Er du nyuddannet og har mindre end 6 uger til, du starter i dit første job, har vi lavet en lille guide, du kan følge.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 33 15 10 66. Du kan også skrive til os via Indbakken på Mit DSA.

Se åbningstider

Mit DSA

På Mit DSA kan du rette dine oplysninger og samtykker. Du kan også finder alle relevante blanketter, og så kan du finde oversigter over dine samtaler, udbetalinger og feriedagpenge. Det er også her, du finder al din post.

Mit DSA