Mindre intensiv indsats 

Mindre intensiv indsats betyder, at du bliver fritaget for nogle af kravene til at være aktiv jobsøgende, fx er du ikke forpligtet til at deltage i samtaler med a-kassen og jobcentret eller søge job.

I job eller på barsel

Begynder du på dit job elle går du på barsel inden for seks uger, kan du kontakte jobcenteret og få en såkaldt "mindre intensiv indsats". Når du er omfattet af ”mindre intensiv indsats”, behøver du ikke møde op personligt til samtaler hos os eller i jobcentret i perioden, indtil du starter på arbejde eller går på barsel. Du skal heller ikke være aktivt jobsøgende de sidste 6 uger, hvis du har fået registreret mindre intensiv indsats hos dit jobcenter.

Hvis du har fået arbejde på nedsat tid eller under 14 dages varighed, kan du have ret til supplerende dagpenge.

På efterløn eller pension

Du har også mulighed for at søge om mindre intensiv indsats, hvis der er 6 uger eller mindre til du skal på efterløn eller pension. Når du er omfattet af ”mindre intensiv indsats”, behøver du ikke møde op personligt til samtaler hos os eller i jobcentret i perioden. Du skal heller ikke være aktivt jobsøgende de sidste 6 uger, hvis du har fået registreret mindre intensiv indsats hos dit jobcenter. 

Det skal du huske 

Du skal være tilmeldt på jobnet.dk indtil den dato, hvor du ikke længere er ledig. Den dag du starter i dit nye arbejde, går på barsel, efterløn eller pension, skal du huske at afmelde dig på jobnet.dk.

Hvis jobcentret henviser dig til relevant arbejde, der kan udføres i periode, har du pligt til at påtage dig dette.

Er du nyuddannet og har mindre end 6 uger, til du starter i nyt job, har vi lavet en lille guide, du kan følge.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 33 15 10 66. Du kan også skrive til os via Indbakken på Mit DSA.

Se åbningstider

Mit DSA

På Mit DSA kan du rette dine oplysninger og samtykker. Du kan også finder alle relevante blanketter, og så kan du finde oversigter over dine samtaler, udbetalinger og feriedagpenge. Det er også her, du finder al din post.

Mit DSA