Satser for barseldagpenge

Barselsdagpengene kan højst udgøre et beløb, der svarer til arbejdsløshedsdagpengene.

Hvis du er ledig og modtager arbejdsløshedsdagpenge, når du går på barselsorlov, vil du få det samme i barselsdagpenge som arbejdsløshedsdagpenge.

Se satserne

Bliver du ledig under barselsorloven, fx hvis et vikariat på deltid stopper, skal du være opmærksom på, at du kan få beregnet en sats i DSA og dermed få barselsdagpenge svarende til arbejdsløshedsdagpengene.

Føder du før afslutning af din uddannelse eller som nyuddannet, vil du få barselsdagpenge svarende til dimittendsatsen for medlemmer med forsørgerpligt. 

Se dimittendsatserne

Er du selvstændig beregnes barselsdagpengene som hovedregel på grundlag af overskuddet i virksomheden, og de kan højest udgøre den maksimale dagpengesats. Du har også mulighed for at tegne frivillige forsikringer. 

Læs mere om barsel for selvstændige

Er du ikke dagpengeberettiget medlem af a-kassen, men har ret til barselsdagpenge på grundlag af lønarbejde, vil barselsdagpengene blive beregnet ud fra det ugentlige timetal ganget med barselsdagpengemaksimum.

Er du i beskæftigelse og medlem af a-kassen, vil barselsdagpengene efter perioden med løn under barselsorlov, blive beregnet ud fra timetallet i din ansættelse, fx 30 timer ganget med timesatsen.

Økonomi under barsel

Husk at planlægge din barsel godt.
Du kan læse videre her og få nogle inputs til planlægningen.

Du kan altid ringe til os på tlf: 33 15 10 66 eller skrive til os via Min indbakke.

Læs videre her