Særlige omstændigheder

Her kan du læse om reglerne ved behandling af barnløshed og hvis du bliver gravid igen, mens du er på barselsdagpenge.

Behandling for barnløshed

Skal du behandles for barnløshed, kan du ikke få barselsdagpenge. I stedet kan du høre kommunen om dine muligheder for at få sygedagpenge.

Ny graviditet

Bliver du gravid, mens du får barselsdagpenge, skal du holde orlov med barselsdagpenge i forhold til den nye graviditet. Det betyder, at den orlov, du ikke har nået at holde fra forrige fødsel, falder bort.

Mere om barsel og orlov

Skal du på barsel, er du ved at planlægge din orlov, skal du dele din orlov, eller er du sygemeldt under din graviditet?

Læs mere på Borger.dk