Kronisk sygdom

Har du en kronisk eller langvarig sygdom, som skønnes at medføre mindst ti sygedage pr. år, kan kommunen godkende en aftale mellem dig og din arbejdsgiver, en såkaldt § 56-aftale.

Aftalen betyder, at din arbejdsgiver får refusion allerede fra første sygedag, når du er syg på grund af den konkrete lidelse. Beløbet svarer til sygedagpegene og kan bevilges for to år ad gangen.

Formålet med aftalen er, at personer med en kronisk lidelse og øget sygefravær får lettere ved at få eller bevare beskæftigelse. En sådan aftale kan også laves i andre situationer. Fx hvis en behandling eller en undersøgelse på sygehus er blevet besluttet, inden du blev ansat hos din arbejdsgiver. En § 56-aftale kan ikke bruges ved en varig nedsættelse af arbejdsevnen – om ugen.

Ring til Socialrådgivningen

Handler din henvendelse om en sag med kort svarfrist til kommunen, f.eks. en partshøring, så ring til os på tlf. 3315 1066