Din Sundhedsfaglige A-kasses persondatapolitik

Vi er omfattet af de regler om indsamling, registrering og videregivelse af persondata, der er beskrevet i EU-forordningen om beskyttelse af personoplysninger. Vi passer godt på dine oplysninger og arbejder derfor kontinuerligt for at sikre overholdelse af gældende lovgivning.

Formål med indsamling af dine oplysninger

Din Sundhedsfaglig A-kasse benytter dine oplysninger til legitime formål. Det vil sige, at vi benytter dine oplysninger i forhold til dit medlemskab og til behandlingen af din sag i a-kassen, herunder udbetaling af ydelser og rådgivning i forbindelse jobsøgning og karrierevalg.

Dine oplysninger benyttes desuden til udsendelse af servicemails om dine rettigheder og muligheder indenfor a-kasse-området og i Din Sundhedsfaglig A-kasse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er underlagt gældende lovgivning.

Din Sundhedsfaglig A-kasse tilbyder frivillige samtaler omkring stressvejledning og socialrådgivning, hvis du ønsker at benytte dig af et af disse frivillige tilbud, kræver det i visse tilfælde dit samtykke.

Hvor har vi dine oplysninger fra?

Langt de fleste oplysninger har du selv givet i forbindelse med din optagelse i DSA eller ved ansøgning om en ydelse fra os. Det gælder fx oplysninger om navn, bopæl, cpr.nr. og uddannelse, men også mere følsomme oplysninger, som vi skal kende til for at kunne træffe korrekte afgørelser.

Det kan fx være helbredsmæssige oplysninger, der skal benyttes i forbindelse med vores lovpligtige rådighedsvurdering.

Desuden indhenter vi, afhængig af din sag, finansielle og ydelsesmæssige oplysninger fra indkomstregisteret samt oplysninger om uddannelsesstatus og CV fra Det Fælles Data Grundlag.

Vi kan også have indhentet data i forbindelse med, at du har deltaget i konkurrencer og i den forbindelse givet os samtykke til at opbevare og anvende dine data. 

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Tidsrummet, hvori vi opbevarer dine oplysninger, afhænger af, hvilken kategori af personoplysninger, der er tale om og til hvilket formål, oplysningerne skal bruges.

Når vi fastlægger, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret, sker det i overensstemmelse med reglerne om dokumentations- og opbevaringspligt i forhold til gældende love og bekendtgørelser.

Overførsel af dine data

Din Sundhedsfaglige A-kasse har, afhængig af din sag, pligt til at overføre oplysninger til forskellige offentlige myndigheder, herunder SKAT, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), jobcentre, ATP, Erhvervsstyrelsen – og i særlige tilfælde af svig til politiet.

Vi udveksler desuden oplysninger om dig med andre a-kasser i forbindelse med overførsel af dit medlemskab.

For at kunne behandle din sag i a-kassen samt opbevare dine data i et sikkert driftsmiljø benytter vi forskellige databehandlere, med hvem vi har indgået aftaler efter reglerne i EU’s persondataforordning.

Vi overfører ikke personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS, herunder internationale organisationer, og vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjepart til brug for markedsføring.

Din datasikkerhed

Din Sundhedsfaglig A-kasse har implementeret IT-sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse af personoplysninger og andre fortrolige oplysninger. Foranstaltningerne sikrer eksempelvis beskyttelse mod indkomne vira, spyware, phishing-mails mv.

Derudover omfatter sikringen beskyttelse mod hacking. Vi gennemfører i samarbejde med vores hostingleverandører regelmæssig kontrol og opfølgning i forhold til sikkerhedsniveau og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

Din Sundhedsfaglige A-kasse har politikker omkring sikkerhed og tavshedspligt i forbindelse med brug og omgang med persondata.

Alle systemer og pc’er er sikret ved personligt login og password, der bliver ændret hver 3. måned. Desuden er adgangen til de forskellige IT-systemer begrænset med adgangsrettigheder. Tavshedspligten er også gældende for medarbejdere efter fratrædelse fra Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Persondata på DSA.dk

Her kan du læse mere om, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du giver os, når du besøger vores hjemmeside.

Vi registrerer ikke data, der kan bruges til at identificere dig.

Mit DSA
På dsa.dk ligger medlemsuniverset Mit DSA. Det kan du kun tilgå ved at logge ind med NemID eller personligt login.

På Mit DSA udveksler vi personlige data og informationer om og med dig. Det sker i et sikkert og lukket område, som kun du og vi kan se. De oplysninger, vi udveksler, kan fx være ansøgning om medlemskab eller dagpenge, selvbetjeningsservices eller andre oplysninger, som i øvrigt registreres i forbindelse hermed.

De personoplysninger, du giver os via Mit DSA, bruges først og fremmest til sagsbehandling samt andre a-kasserelaterede forhold.

De data, vi udveksler i Mit DSA, ligger ikke gemt på selve hjemmesiden, men i vores øvrige systemer, og vi behandler dem i overensstemmelse med reglerne om databehandling.

Statistik
Til brug for udvikling af dsa.dk fører vi statistik over vores brugeres anvendelse af hjemmesiden ved hjælp af Google Analytics.


Oplysningerne bruger vi til at se, hvilken vej vores brugere benytter for at finde information på www.dsa.dk. Vi kan bl.a. se, om en bruger starter fra forsiden og bevæger sig ned på undersiderne, eller om vedkommende hopper ind midt på hjemmesiden fra f.eks. en søgemaskine. Disse oplysninger kan vi benytte til at forbedre og optimere vores hjemmeside.

Det er ikke muligt af statistikken at identificere eller spore konkrete brugere.

Konkurrencer og undersøgelser
Vi gennemfører af og til brugerundersøgelser og konkurrencer på hjemmesiden og på andre digitale platforme. I den forbindelse beder vi om personlige oplysninger. Det er fortrinsvis oplysninger som navn, postnummer, e-mail, køn og alder. Men det kan også være oplysninger om interesser, kendskab til internettet osv.

Informationerne indsamles via hjemmesiden, men opbevares sikkert i et af vores øvrige systemer.

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
Vi gemmer dine personoplysninger forskelligt alt afhængig af i hvilken sammenhæng, de er bliver indsamlet og brugt.

De personlige oplysninger, vi bruger til sagsbehandling samt andre a-kasserelaterede forhold, gemmes efter gældende regler.

Personhenførbare oplysninger indsamlet i forbindelse med konkurrencer og undersøgelser gemmes kun så længe de er relevante.

Uidentificerbare informationer til statistisk brug gemmes på ubestemt tid.