Uddannelse på dagpenge

Du har mulighed for at få dagpenge, samtidig med at du deltager i udvalgte uddannelser.

Du kan få dagpenge samtidig med, du deltager i:

  • Uddannelse under 20 timer pr. uge. Det er en betingelse, at uddannelsen ikke giver ret til SU, hvis den udbydes som fuldtidsuddannelse. Eksempler på uddannelser er masteruddannelser MPH, MBA, MPA, eller HD.
  • Enkeltfagsundervisning på gymnasialt niveau under 20 timer pr. uge.
  • Aftenskoleundervisning eller lignende kurser op til 2 uger. Du kan frit deltage i traditionel aftenskoleundervisning, der ikke er kompetencegivende og andre hobbyprægede kurser
  • Kurser udbudt under åben uddannelse op til 6 timer pr. uge (1/3 studenterårsværk), der ligger inden for de første 9 måneder af din ledighedsperiode. Er du under 30 eller over 50 år, skal kurset ligge inden for de første 13 uger/3 måneder. Kurset skal kunne styrke dine faglige kompetencer og må ikke være en del af en ny uddannelse.
  • Kurser i op til 2 uger. Kurset skal have til formål at styrke din tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kan være jobsøgningskurser arrangeret af os eller en faglig organisation.
  • Hvis du er under 25 år, kan du også gå på højskole inden for de første seks måneder af din ledighedsperiode.

Før du begynder på et kursus skal vi godkende, at du har ret til dagpenge, mens du deltager i kurset. Derfor er det vigtigt, at du kontakter os i god tid, inden kurset begynder. Du skal selv betale alle omkostninger i forbindelse med kurset - fx deltagergebyr, materialer og transport.

Om dagpenge og uddannelse

 

Du kan orientere dig yderligere her om være studerende og modtage dagpenge.

 

Klik her