Samtaler og mødetyper

Når du bliver ledig, skal du deltage i en række møder og samtaler i løbet af dit ledighedsforløb. I de første tre måneder skal du kun have møder i a-kassen. Hvis din ledighedsperiode strækker sig ud over de første tre måneder, vil du også skulle til samtaler hos jobcenteret. Herunder kan du læse om forløbet, når du bliver ledig og se hvilke samtaler, du skal deltage i.

De første 3 måneder

Du vil blive indkaldt til den første samtale med a-kassen i løbet af de første 14 dage.

Den første samtale er ’Kom godt fra start’, og her drøfter vi dine kompetencer og muligheder på jobmarkedet. Til samtalen vil vi også oprette din personlige ’Min plan’, hvor vi sammen lægger en jobsøgningsstrategi, der passer til dig og din karriere. Samtalen bliver afholdt som en workshop med andre sundhedsfaglige ledige.

I de første 3 måneder skal du til yderligere to samtaler i a-kassen. Her sætter vi spot på dine drømme for fremtiden, og følger op på jobsøgningsstrategi og ’Min Plan’. Du skal selv booke samtalerne, men vi sender et brev, hvor vi beder om det.

Alle samtalerne vil have en coachende karakter, og du kan regne med at blive klogere på din jobsøgningsstrategi, karrieremuligheder og dine muligheder på jobmarkedet.

Efter de tre obligatoriske samtaler, kan vi mødes efter behov. Du kan altid kontakte vores karriererådgivning og aftale et møde. Du kan også benytte dig af vores mange andre tilbud fx inspirerende webinarer og temamøder. Dem finder du her.

Efter 3 måneder

Hvis du er ledig i mere end 3 måneder, skal du også have samtaler med dit jobcenter. Du skal have 3 jobsamtaler med dit jobcenter, inden du har været ledig i 6 måneder. Den første samtale i dit jobcenter, kan Din Sundhedsfaglige A-kasse også deltage i, hvis du ønsker det. Du kan tilvælge, at vi deltager i den første samtale, du skal have med dit jobcenter. Det taler vi nærmere om i den sidst del af dit kontaktforløb hos os.

Som udgangspunkt skal du selv booke samtaler med dit jobcenter.

Aktivering

I jobcenteret vil I arbejde målrettet med at etablere et aktiveringsforløb for dig. Det kan fx være en virksomhedspraktik eller et job med løntilskud.

Som ledig har du ret og pligt til aktivering af mindst 2 ugers varighed. Derudover kan jobcentret altid igangsætte et ekstra tilbud om aktivering efter behov, som du har pligt til at deltage i. Som ledig skal du have et tilbud om aktivering efter 6 måneders ledighed.

Du har også mulighed for sammen med jobcentret selv at aftale yderligere aktivering og supplerende jobsøgningsaktiviteter. Du har ret til jobrettet aktivering som job med løntilskud og virksomhedspraktik, som du selv har fundet – hvis arbejdsgiveren i øvrigt opfylder kravene i lovgivningen til at få dig i enten praktik eller tilskudsjob.

Nedenfor kan du se hele kontaktforløbet som ledig. To ud af tre af vores ledige medlemmer er i job efter kun ganske få måneder.

 

Klik her for at se billedet i stor størrelse.

Efter 16 måneder

Efter 16 måneders ledighed skal du deltage i en fællessamtale, hvor både du, jobcenteret og Din Sundhedsfaglige A-kasse deltager. Det vil du modtage information om på det givne tidspunkt.

Særlig indsats efter 1½ års ledighed

Når du har været ledig i 16 måneder, er der en fælles jobsamtale, hvor du vil blive tilbudt en særlig aktiv indsats. Dette kan bestå i tildeling af en personlig jobformidler eller en kombination af hyppigere samtaler og virksomhedsrettede tilbud.

Jobformidleren vil sammen med dig opsøge relevante virksomheder med henblik på at finde et konkret job.

Møder efter behov

I hele din ledighedsperiode har du mulighed for at booke en individuel telefonsamtale hos en karrierekonsulent i Din Sundhedsfaglige A-kasse. Derudover tilbyder vi også en række spændende webinarer og temamøder. Se alle vores tilbud her.

Forventninger til dig

Uanset hvilket møde eller samtale du skal til hos os, forventer vi, at du møder forberedt, og at du har tænkt over og eventuelt nedskrevet det, vi skal drøfte.

Derudover skal du opdatere din joblog hver uge med din jobsøgning.

Herunder kan du se, hvilke forventninger der er til dig før og under møderne med os.

Samtale 1: Kom godt fra start

Den første samtale, du skal til i a-kassen er ’Kom godt fra start’. Mødet er obligatorisk og skal afholdes senest 14 dage efter, du har meldt dig ledig.

’Kom godt fra start’ er en fælles workshop med personligt fremmøde, hvor du møder andre sundhedsfaglige, der også er blevet ledige for nylig.

Formålet med workshoppen er, at du får en god og tryg start på din jobsøgning. Workshoppen vil indeholde korte oplæg, opgaver og øvelser, hvor vi arbejder med konkrete jobsøgningsværktøjer og strategier.

Alle deltagere vil blive aktivt involveret, så I både får mulighed for at inspirere og udfordre hinanden på jeres jobsøgningsstrategier.

Du kan forvente at forlade mødet med nye perspektiver og fornyet mod på jobsøgningen. Rent praktisk vil du også have en gennemarbejdet 'Min Plan' og en udfyldt 'Krav til jobsøgning'.

Hvem underviser?

Workshoppen afholdes af vores kompetente karrierekonsulenter, der foruden en sundhedsfaglig uddannelse, også er certificeret coach. Du kan forvente en coachende tilgang med fokus på dig og dine mål for dit arbejdsliv.

Forberedelse

Hvis det er muligt for dig, skal du medbringe en computer eller tablet som du kan skrive på.

Inden samtalen skal du bør du overveje følgende:

 1. Hvad er dit jobmål? Skriv gerne flere ned i prioriteret rækkefølge med ønskede stillingsbetegnelser, funktioner og/eller fagområder. Også hvis du overvejer at videreuddanne dig eller et karriereskifte. 
 2. Hvilke tanker har du gjort dig om din plan for jobsøgningsprocessen? 
 3. Hvor ser du dine styrker i forhold til din jobsøgning? 
 4. Er der dele af jobsøgningen, du finder udfordrende? 
 5. Har du brug for hjælp til dele af jobsøgningen? 
 6. Hvilke strategier og tiltag vil du have fokus på for at øge dine jobmuligheder? 
 7. Har du nogle helbredsbegrænsninger, eller er du afhængig af at skulle hente børn inden for institutioners åbningstid? 

Mødet er dialogbaseret, vi opfordrer dig til at bringe dine egne idéer og erfaringer i spil. Brug lidt tid på at tænke over alle de spørgsmål, du har.

Samtale 2: Tre veje til at løfte din jobsøgning

Her skal du vælge mellem følgende tre digitale workshops. Du skal selv booke samtalerne, og det sender vi dig et brev om.

Alle tre workshops har til formål at give dig nye redskaber og inspiration til at finde de næste job. Du skal vælge den workshop, der passer bedst til der, hvor du er i din jobsøgning.

Alle workshops afholdes digitalt, og du vil deltage sammen med andre sundhedsfaglige ledige.

Workshoppen afholdes af en kompetent karriererådgiver med dyb indsigt i det sundhedsfaglige arbejdsmarked og som har både en sundhedsfaglig uddannelse og er certificeret coach.

De tre workshops er bygget op omkring individuelle øvelser og øvelser i grupper, hvor du får feedback fra de øvrige deltagere.

Til sidst i hver workshop kommer du også til at arbejde videre med din Min Plan.

Forberedelse:

Inden workshoppen bør du overveje følgende:

 1. Hvad er gået godt i jobsøgning?
 2. Hvad er gået mindre godt?
 3. Hvilke værktøjer/metoder fra sidste samtale har du kunnet bruge?
 4. Hvad vil du gøre anderledes?
 5. Er dit jobmål stadig realistisk? Eller skal det justeres?

Efter workshoppen skal du sende din reviderede Min Plan i din Indbakke på Mit DSA.

Workshop 1: Kompetenceafklaring

Til workshoppen ’Kompetenceafklaring’ bliver du klogere på, hvordan du identificerer og udnytter dine kompetencer bedst, når du søger job.

Det er vigtigt at kende dine egne kompetencer og kunne sætte dem i spil, når du søger et job eller er til jobsamtale.

For mange kan det dog være svært at sætte ord på sine kompetencer. Det gælder både for dig, der er nyuddannet, og dig, der har mange års arbejdserfaring. På workshoppen hjælper vi dig i gang.

Vi vil gennemgå forskellige typer af kompetencer og diskutere, hvordan du bliver mere opmærksom på dine kompetencer.

Workshop 2: Uopfordret jobsøgning

Til workshoppen ’Uopfordret jobsøgning’ dykker vi ned i de mange muligheder og fordele ved at søge job uopfordret.

Du kan hurtig få et forspring, hvis du ikke venter på, at den virksomhed, du er interesseret i selv slår en stilling op. I mange tilfælde er det en stor fordel, hvis du selv proaktivt melder dig på banen.

På workshoppen får du et indblik i de gode strategier til uopfordret jobsøgning, fx hvordan du ringer til en virksomhed som du kunne tænke dig at arbejde hos.

Workshop 3: Nye veje til job

Workshoppen ’Få foden indenfor’ handler om virksomhedspraktik. Som ledig har du mulighed for at komme i praktik i en virksomhed, mens du modtager dagpenge.

Virksomhedspraktik er en god mulighed for at få foden indenfor hos en arbejdsgiver og vise, hvad du kan. Det er også godt, hvis du ønsker at supplere dit CV med ekstra erhvervserfaring.

På workshoppen får du gode råd til at finde en virksomhedspraktik, og du bliver klogere på, hvordan du kan bruge virksomhedspraktik som led i din jobsøgning.

Samtale 3: Kom godt videre

Samtalen er en individuel coachende og personlig samtale på Teams. Du skal selv booke samtalen, og det sender vi dig et brev om.

Til samtalen vil vi sikre, at du får den bedste mulige afsæt til din videre jobsøgning og til dit videre forløb i jobcentret. Vi vil tale om de udfordringer og succeser, du har oplevet i jobsøgningen indtil videre. Sammen justerer vi din plan for, hvordan du griber jobsøgningen an fremadrettet b.la. i ”Min Plan”. 

Vi vil også tage hul på snakken om aktivering og uopfordret jobsøgning, da det vil være i fokus i dit forløb hos jobcenteret.

Forberedelse

Inden samtalen bør du overveje følgende:

Send os gerne dine svar i Indbakken på Mit DSA inden samtalen.

 1. Hvad er gået godt i din jobsøgning?
 2. Hvad er gået mindre godt?
 3. Hvilke værktøjer/metoder fra sidste samtale har du kunnet bruge?
 4. Hvad vil du gøre anderledes?
 5. Er dit jobmål stadig realistisk? Eller skal det justeres?
 6. Find 2 steder, du ønsker at søge uopfordrede og skriv dem i jobloggen som ”ikke søgt”

 

Karriereafklaring - Find vej (frivilligt)

Mødet er frivilligt og kan bookes, uanset hvor du er i dit ledighedsforløb. Det er personligt (telefonisk) og varer 45 min.

Formål

Du starter en afklaringsproces. Processen skal gøre dig i stand til at anerkende og bruge dine ressourcer, så du kan træffe karrieremæssige beslutninger og håndtere spørgsmål i forhold til dit arbejdsliv.

Indhold

Følgende elementer kan indgå i samtalen:

 • Du får hjælp til at arbejde bevidst med dit karrierevalg.
 • Du bliver mere bevidst om egne kompetencer og motivation i forhold til dit arbejdsliv.
 • Du lærer at reflektere, se flere muligheder og blive mere fokuseret.
 • Du opnår inspiration til din jobsøgningsproces.
 • Du bliver mere motiveret for selv at arbejde videre med din jobsøgningsproces.

I forbindelse med samtalen vil din plan for jobsøgning blive justeret, hvis der er behov for det.

Forberedelse

Uanset hvilke samtaler og møder du vælger i Din Sundhedsfaglige A-kasse, skal din joblog altid være opdateret. Vi forventer ikke, at du har forberedt dig yderligere inden samtalen. Du har dog mulighed for at benytte et eller flere værktøjer i forbindelse med afklaring og motivation.

På dsa.dk kan du finde:

 • Tegn dit karrierehjul. Her kan du identificere de vigtigste områder, der har værdi i relation til dit job, uddannelse og karriereliv.
 • Find dine kompetencer er en vejledning til, hvordan du får kortlagt dine kompetencer.
 • Jobvinduet er en hjælp til brainstorming på jobmuligheder.

Sæt ord på dine personlige egenskaber. Du kan bruge dine succeshistorier til afklaring af din jobsituation. Hvad kan du, hvad vil du, hvilke forhold skal være til stede for, at du trives?

Du kan også bruge succeshistorierne, når du skal fortælle om dine personlige egenskaber og resultater til en jobsamtale eller i netværkssammenhæng.

Det er ikke sikkert, at alle værktøjer giver mening for dig. Du kan bruge værktøjerne før, under og efter samtalen. De skal være med til at støtte dig i din afklaring og sætte tanker i gang hos dig.

Jobsøgning - Kom hurtigt i arbejde (frivilligt)

Mødet er frivilligt og kan bookes, uanset hvor du er i dit ledighedsforløb. Det er individuelt enten telefonisk eller via Teams og varer 30 min.

Formål

Du får inspiration til at arbejde videre med din jobsøgning i en direkte 1:1 individuel samtale med en karrierekonsulent med sundhedsprofessionel baggrund, der kender det sundhedsfaglige arbejdsmarked.

Du bliver klædt på til at skrive ansøgninger og CV. Fx vil du blive udfordret på indholdet og formen i dine konkrete ansøgninger og CV. Du kan også få sparring i forhold til en helt konkret jobsamtale.

Indhold

Følgende elementer kan indgå i samtalen:

 • Sparring på ansøgning og CV.
 • Hvordan optimerer du din ansøgning og CV.
 • Hvordan går du til en jobsamtale.
 • Inspiration til selv at arbejde videre.

I forbindelse med samtalen vil din plan for jobsøgning blive justeret, hvis der er behov for det.

Forberedelse

Uanset hvilke samtaler og møder du vælger i Din Sundhedsfaglige A-kasse, skal din joblog altid være opdateret.

Uddannelse - Et hav af muligheder (frivilligt)

Mødet er frivilligt og kan bookes, uanset hvor du er i dit ledighedsforløb. Det er personligt (telefonisk) og varer 30 min.

Formål

1:1 samtale hos en karrierekonsulent med sundhedsprofessionel baggrund, der kender det sundhedsfaglige arbejdsmarked.

Vi drøfter dine nuværende kvalifikationer og kompetencer, så du bedre kan vurdere dit eget behov for uddannelse – kurser, både kvalificerende og opkvalificerende tiltag.

Indhold

 • Udgangspunktet er dine konkrete ønsker for uddannelsesmæssig kvalificering kontra erhvervserfaring.
 • Vejledning om uddannelsesmuligheder.

I forbindelse med samtalen vil din plan for jobsøgning blive justeret, hvis der er behov for det.

Forberedelse

Uanset hvilke samtaler og møder du vælger i Din Sundhedsfaglige A-kasse, skal din joblog altid være opdateret.

Det er en god idé at gøre dig nogle overvejelser forud for samtalen.

 • Hvilken uddannelsesmæssig retning forestiller jeg mig at gå?
 • Hvilken anden uddannelsestype – herunder tillægsuddannelse, kan føre mig videre i det job, der giver mening for mig?
Frivillige temamøder

Mens du er ledig, har du mulighed for at deltage i frivillige temamøder. Emnerne spænder vidt fra stress og ledighed til mindfulness og positiv psykologi.

De frivillige temamøder erstatter ikke andre møder. Du skal derfor fortsat deltage i de lovpligtige samtaler og møder som skitseret ovenfor.

Her finder du en oversigt over de frivillige temamøder.

Gratis temamøder


Vi holder løbende temamøder om bl.a. mindfulness, positiv psykologi, LinkedIn, netværk og jobsøgning.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 33 15 10 66.
Du kan også skrive til os via Indbakken på Mit DSA.

Se åbningstider