Samtaler og mødetyper

Når du bliver ledig, skal du deltage i en række møder og samtaler. Her kan du få et overblik.

Vigtig information:

Fra og med 1. januar 2024 ændres forløbet for samtaler med ledige. Hvis du melder dig ledig 1. januar 2024 eller senere og får en ny ret til dagpenge, vil du ikke længere skulle deltage i samtaler med jobcenteret i de første 3 måneder. I de første 3 måneder af din ledighed vil du derfor kun have kontakt til din a-kasse. Først efter 3 måneder skal du deltage i møder med jobcenteret.

Hvis du allerede er ledig nu, eller hvis du melder dig ledig inden 1. januar 2024, vil dit samtaleforløb samles hos dit jobcenter. De obligatoriske rådighedssamtaler ændrer sig fra 01. januar 2024. Det betyder, at vi vil kontakte dig, når vi vurderer behovet for at holde en rådighedssamtale med dig. Melder du dig ledig den 1. januar 2024 eller senere, men ikke får en ny ret til dagpenge, vil vi vejlede dig til den tid.

Når du melder dig ledig, bliver du indkaldt til CV-mødet - "kickstart din jobsøgning" i Din Sundhedsfaglige A-kasse. Mødet skal være afholdt, inden der er gået 14 dage fra, du meldte dig ledig. Her drøfter vi dine kompetencer og muligheder på jobmarkedet, og tager hul på din personlige plan ”Min plan”, som jobcentret færdiggør og godkender.

Efterfølgende skal du til 2 rådighedssamtaler i a-kassen inden for det første halve år. Vi kontakter dig med forslag til tidspunkter for møderne via Indbakke på Mit DSA. Herefter mødes vi efter behov.

Samtaler i dit jobcenter

Som udgangspunkt skal du selv booke samtaler med dit jobcenter. Du skal booke i alt 4 samtaler i de første seks måneder af din ledighedsperiode.

Fællessamtaler med dit jobcenter og Din Sundhedsfaglige A-kasse

Det er ikke alle samtaler, du selv skal booke. Disse fællessamtaler bliver du automatisk indkaldt til:

 • Første fællessamtale med dit jobcenter og a-kassen inden for de første 3 måneders ledighed
 • Anden fællessamtale med dit jobcenter og a-kassen mellem 3. og 6. måneds ledighed
 • Tredje fællessamtale med dit jobcenter og a-kassen efter 16 måneders ledighed

Du bliver altså indkaldt til den første fællessamtale inden for de første 3 måneders ledighed. Har du været ledig i mere end 3 måneder, skal du deltage i endnu en fællessamtale inden 6. ledighedsmåned. Derudover skal du til fællessamtale, hvis du har været ledig i 16 måneder. Du bliver automatisk indkaldt til alle fællessamtaler.

Samtaleforløbet er skitseret i tabellen herunder:

Møder efter behov

I hele din ledighedsperiode har du mulighed for at booke en individuel telefonsamtale hos en karrierekonsulent i Din Sundhedsfaglige A-kasse. Du kan vælge mellem følgende telefonmøder.

 • Jobsøgning - Kom hurtigt i arbejde
 • Uddannelse - Et hav af muligheder
 • Karriereafklaring - Find vej

Særlig indsats efter 1½ års ledighed

Ved den tredje fællessamtale med dit jobcenter og a-kassen, når du har været ledig i 16 måneder, vil du blive tilbudt en særlig aktiv indsats. Dette kan bestå i tildeling af en personlig jobformidler eller en kombination af hyppigere samtaler og virksomhedsrettede tilbud.

Jobformidleren vil sammen med dig opsøge relevante virksomheder med henblik på at finde et konkret job.

Alle samtaler og møder i Din Sundhedsfaglige A-kasse afholdes af karrierekonsulenter med sundhedsprofessionel baggrund.

Forventninger til dig

Uanset hvilket møde eller samtale du skal til hos os, forventer vi, at du møder forberedt, og at du har tænkt over og eventuelt nedskrevet det, vi skal drøfte.

Derudover skal du opdatere din joblog hver uge med din jobsøgning.

Herunder kan du se, hvilke forventninger der er til dig før og under møderne med os.

CV-møde - Kickstart din jobsøgning - obligatorisk

Mødet er obligatorisk og skal afholdes senest 14 dage efter, du har meldt dig ledig.

Formål

På dette første møde får du svar på dine spørgsmål, sparring og viden om, hvordan du hurtigst muligt finder dig et godt job. Mødet foregår i en gruppe og varer 3,5 time.

Indhold

Den første del af mødet er et gruppemøde, hvor du møder en af vores karrierekonsulenter og har mulighed for at netværke og udveksle erfaringer med andre sundhedsprofessionelle, der lige som dig leder efter job.

I den individuelle del kommer du til at tale med en karrierekonsulent om, hvordan netop din jobsøgningsstrategi skal se ud. Her vil vi tale om ”Krav til jobsøgning” og starte ”Min plan”, som du har med videre til dine møder i jobcentret. Endelig godkender vi det CV, du har oprettet på jobnet.dk.

At kickstarte din jobsøgning kan være spændende, men det kan også virke uoverskueligt. Derfor er det vigtigt, at du kommer forberedt, så vi kan mødes og sammen lave den bedste plan for din jobsøgning.

Undervisningsform

Dialogbaseret. Mødet afholdes af en karrierekonsulent med sundhedsprofessionel baggrund, der kender det sundhedsfaglige arbejdsmarked.

Forberedelse

Det er vigtigt, at du inden mødet har læst og bekræftet vores Guide til job og dagpenge (login med NemID). Guiden giver dig et overblik over dine muligheder som ledig og de regler, du skal følge for at modtage dagpenge.

En ny start kræver altid god forberedelse. Brug lidt tid på at tænke over alle de spørgsmål, du har. Og tænk meget gerne over, hvilke ønsker og forventninger du har til dit kommende arbejde.

Overvej også, om der findes spændende job uden for dit fag, som du kan søge.

Derudover skal du inden mødet:

 • Forberede dig på ”Krav til jobsøgning”, som du kan se nedenfor.
 • Registrere jobsøgningsaktiviteter i din joblog, fra den dag du meldte dig ledig og frem til mødets afholdelse.
 • Læse det velkomstbrev, vi har sendt til dig, og udføre de aktiviteter, der står der. Det vil både være med til at sikre dig dagpenge og give et godt grundlag for at sparre med dig om dine jobmuligheder på mødet og fremefter. Du finder brevet i Indbakken via Mit DSA.
1. rådighedsmøde - Kom godt videre - obligatorisk

Mødet er obligatorisk og skal afholdes inden for de første tre måneder, fra du meldte dig ledig. Det varer 3,5 time.

Formål

På mødet får du overblik over dine muligheder som ledig. Du får inspiration til, hvilken vej du skal gå på jobmarkedet, og du kommer til at arbejde med dine jobmål. Målet er, at du går fra mødet med en konkret plan for din jobsøgning.

Indhold

Muligheder som ledig: Virksomhedspraktik, løntilskudsjob og uddannelse.
Jobsøgning: Ansøgning, CV og jobsamtale.

Motivation

I forbindelse med mødet vil din plan for jobsøgning blive justeret, hvis der er behov for det.

Undervisningsform

Første del af mødet er fælles og består af øvelser, hvor du kan få sat ord på dine kompetencer, ønsker og stærke sider. Anden del af mødet er individuelt, hvor du drøfter din jobsøgningsstrategi med en karrierekonsulent med sundhedsprofessionel baggrund, der kender det sundhedsfaglige arbejdsmarked.

Forberedelse

Mødet er dialogbaseret, så vi opfordrer dig til at bringe dine egne idéer og erfaringer i spil.

Brug lidt tid på at tænke over alle de spørgsmål, du har. Og tænk også gerne over, hvilke ønsker og forventninger du har til dit kommende arbejde.

Derudover skal du inden mødet:

2. rådighedsmøde - Din vej i job - obligatorisk

Mødet er obligatorisk og skal afholdes mellem 3 og 6 måneder efter, du meldte dig ledig.

Formål

Mødet ligger lige før den fælles samtale, du skal til sammen med os og dit jobcenter, når du har været ledig i omkring 6 måneder.

Den fælles samtale er en del af den koordinerede indsats, der skal gøre din vej til dit næste job så kort som muligt. Under samtalen fokuserer vi derfor på at udarbejde en konkret plan til fællesmødet i jobcentret.

Indhold

Vi ser på dine kompetencer og hvordan du får sat dem i spil i din jobsøgning – herunder også om du har brug for at få opdateret dine teoretiske eller praktiske kompetencer for at komme tættere på et job.

Motivation

Vi taler om din hidtidige plan. Hvordan er status på den, og skal der ske ændringer i strategien fremadrettet?

Forberedelse

Mødet er dialogbaseret, så vi opfordrer dig til at bringe dine egne idéer og erfaringer i spil. Brug lidt tid på at tænke over alle de spørgsmål, du har.

Derudover skal du inden mødet:

• Registrere din jobsøgning i jobloggen.
• Orientere dig i ”Min plan”.

Jobsøgning - Kom hurtigt i arbejde - frivilligt

Mødet er frivilligt og kan bookes, uanset hvor du er i dit ledighedsforløb. Det er individuelt enten telefonisk eller via Teams og varer 30 min.

Formål

Du får inspiration til at arbejde videre med din jobsøgning i en direkte 1:1 individuel samtale med en karrierekonsulent med sundhedsprofessionel baggrund, der kender det sundhedsfaglige arbejdsmarked.

Du bliver klædt på til at skrive ansøgninger og CV. Fx vil du blive udfordret på indholdet og formen i dine konkrete ansøgninger og CV. Du kan også få sparring i forhold til en helt konkret jobsamtale.

Indhold

Følgende elementer kan indgå i samtalen:

 • Sparring på ansøgning og CV.
 • Hvordan optimerer du din ansøgning og CV.
 • Hvordan går du til en jobsamtale.
 • Inspiration til selv at arbejde videre.

I forbindelse med samtalen vil din plan for jobsøgning blive justeret, hvis der er behov for det.

Forberedelse

Uanset hvilke samtaler og møder du vælger i Din Sundhedsfaglige A-kasse, skal din joblog altid være opdateret.

Uddannelse - Et hav af muligheder - frivilligt

Mødet er frivilligt og kan bookes, uanset hvor du er i dit ledighedsforløb. Det er personligt (telefonisk) og varer 30 min.

Formål

1:1 samtale hos en karrierekonsulent med sundhedsprofessionel baggrund, der kender det sundhedsfaglige arbejdsmarked.

Vi drøfter dine nuværende kvalifikationer og kompetencer, så du bedre kan vurdere dit eget behov for uddannelse – kurser, både kvalificerende og opkvalificerende tiltag.

Indhold

 • Udgangspunktet er dine konkrete ønsker for uddannelsesmæssig kvalificering kontra erhvervserfaring.
 • Vejledning om uddannelsesmuligheder.

I forbindelse med samtalen vil din plan for jobsøgning blive justeret, hvis der er behov for det.

Forberedelse

Uanset hvilke samtaler og møder du vælger i Din Sundhedsfaglige A-kasse, skal din joblog altid være opdateret.

Det er en god idé at gøre dig nogle overvejelser forud for samtalen.

 • Hvilken uddannelsesmæssig retning forestiller jeg mig at gå?
 • Hvilken anden uddannelsestype – herunder tillægsuddannelse, kan føre mig videre i det job, der giver mening for mig?
Karriereafklaring - Find vej - frivilligt

Mødet er frivilligt og kan bookes, uanset hvor du er i dit ledighedsforløb. Det er personligt (telefonisk) og varer 45 min.

Formål

Du starter en afklaringsproces. Processen skal gøre dig i stand til at anerkende og bruge dine ressourcer, så du kan træffe karrieremæssige beslutninger og håndtere spørgsmål i forhold til dit arbejdsliv.

Indhold

Følgende elementer kan indgå i samtalen:

 • Du får hjælp til at arbejde bevidst med dit karrierevalg.
 • Du bliver mere bevidst om egne kompetencer og motivation i forhold til dit arbejdsliv.
 • Du lærer at reflektere, se flere muligheder og blive mere fokuseret.
 • Du opnår inspiration til din jobsøgningsproces.
 • Du bliver mere motiveret for selv at arbejde videre med din jobsøgningsproces.

I forbindelse med samtalen vil din plan for jobsøgning blive justeret, hvis der er behov for det.

Forberedelse

Uanset hvilke samtaler og møder du vælger i Din Sundhedsfaglige A-kasse, skal din joblog altid være opdateret. Vi forventer ikke, at du har forberedt dig yderligere inden samtalen. Du har dog mulighed for at benytte et eller flere værktøjer i forbindelse med afklaring og motivation.

På dsa.dk kan du finde:

 • Tegn dit karrierehjul. Her kan du identificere de vigtigste områder, der har værdi i relation til dit job, uddannelse og karriereliv.
 • Find dine kompetencer er en vejledning til, hvordan du får kortlagt dine kompetencer.
 • Jobvinduet er en hjælp til brainstorming på jobmuligheder.

Sæt ord på dine personlige egenskaber. Du kan bruge dine succeshistorier til afklaring af din jobsituation. Hvad kan du, hvad vil du, hvilke forhold skal være til stede for, at du trives?

Du kan også bruge succeshistorierne, når du skal fortælle om dine personlige egenskaber og resultater til en jobsamtale eller i netværkssammenhæng.

Det er ikke sikkert, at alle værktøjer giver mening for dig. Du kan bruge værktøjerne før, under og efter samtalen. De skal være med til at støtte dig i din afklaring og sætte tanker i gang hos dig.

Telefonmøde - Forny din strategi - obligatorisk

Mødet er obligatorisk. Samtalen er telefonisk og varer 30 min. Det er os, der ringer til dig.

Formål

Mødet ligger lige før den fælles samtale, du skal til sammen med os og dit jobcenter, når du har været ledig i omkring 16 måneder. Den fælles samtale er en del af den koordinerede indsats, der skal gøre din vej til dit næste job så kort som muligt.

Under samtalen fokuserer vi derfor på at udarbejde en konkret plan til fællesmødet i jobcentret.

Indhold

Vi ser på dine kompetencer og hvordan du får sat dem i spil i din jobsøgning – herunder også om du har brug for at få opdateret dine teoretiske eller praktiske kompetencer for at komme tættere på et job.

Forberedelse

Frivillige temamøder

Mens du er ledig, har du mulighed for at deltage i frivillige temamøder. Emnerne spænder vidt fra stress og ledighed til mindfulness og positiv psykologi.

De frivillige temamøder erstatter ikke andre møder. Du skal derfor fortsat deltage i de lovpligtige samtaler og møder som skitseret ovenfor.

Her finder du en oversigt over de frivillige temamøder.

Gratis temamøder


Vi holder løbende temamøder om bl.a. mindfulness, positiv psykologi, LinkedIn, netværk og jobsøgning.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 33 15 10 66.
Du kan også skrive til os via Indbakken på Mit DSA.

Se åbningstider