Feriekort

Har du et feriekort, som du endnu ikke har fået udbetalt, kan du her se, hvem der skal underskrive det. Det er forskelligt afhængig af din situation.

Din situation Hvem underskriver feriekortet
Lønmodtager Arbejdsgiver
Løntilskud Arbejdsgiver
Efterlønsmodtager Din Sundhedsfaglige A-kasse
Dagpengemodtager/i aktivering Din Sundhedsfaglige A-kasse
Supplerende dagpenge Din Sundhedsfaglige A-kasse
Kontanthjælpsmodtager Din kommune
Ingen af de overnævnte Din kommune
Feriekort fra Feriekonto (ATP) Det gør du selv. Du logger dig ind på atp.dk med MitID og følger vejledningen.
Husk hvis du er ledig* eller på efterløn, skal du alligevel give os besked, da dagene med feriepenge skal modregnes i din ydelse fra a-kassen.

Vær opmærksom på, at du som ledig er forpligtet til at give besked om din ferie til dit jobcenter senest 14 dage før feriens start, og til os senest første feriedag.

*) man er ledig, når man er tilmeldt i jobcenteret og modtager dagpenge eller løn i løntilskudsjob

Læs mere her om den nye ferielov

Har du spørgsmål til hvilken betydning, den nye ferielov har for dig, er du velkommen til at ringe til os på tlf: 33 15 10 66.
Du kan også skrive til os via Min Indbakke.

Ny ferielov 2020