Til dsa.dk
 • Introduktion
 • Syg og ret til dagpenge
 • Syg i en længere periode
 • Beregning og stop af udbetaling
 • Forlænge sygedagpenge og jobafklaring
 • Jobafklaring
 • Regler og muligheder
 • Nyttige oplysninger
 • Kontakt os

Syg og ret til sygedagpenge

Hvis du bliver syg

Når du er i arbejde, skal du informere din arbejdsgiver, hvis du bliver syg. Det skal ske så hurtigt som muligt og senest to timer efter din normale arbejdstid er begyndt. Vær opmærksom på, om din arbejdsplads har andre retningslinjer.

Er du fuldt ledig og modtager dagpenge fra Din Sundhedsfaglige A-kasse, skal du senest på din første sygedag melde dig syg på ”Min side” på jobnet.dk. Det er vigtigt, at du raskmelder dig igen på jobnet.dk, når du er klar til at søge job og stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Du vil i de første 14 dage under dit sygefravær fortsat modtage dagpenge fra Din Sundhedsfaglige A-kasse. Hvis du er syg ud over de 14 dage, indberetter vi til kommunen/jobcentret, at du er syg.

Bliver du syg første dag, efter din ansættelse er ophørt, fx efter et vikariat, skal du melde dig syg i kommunen/jobcentret. Din anmodning om sygedagpenge skal ske senest en uge efter første fraværsdag på en blanket, som udleveres af kommunen.

Din ret til sygedagpenge

For at få ret til sygedagpenge skal du være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Du kan som lønmodtager enten være helt uarbejdsdygtig eller delvist uarbejdsdygtig svarende til mindst 4 timer pr. uge. Der skal samtidig være udsigt til, at du kan blive rask og genoptage arbejdet.

Derudover skal du enten:

 • Være i beskæftigelse og have været beskæftiget i mindst 240 timer inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder forud for første fraværsdag. Og i mindst 5 af disse måneder have været beskæftiget i mindst 40 timer hver måned.
 • Være berettiget til dagpenge, hvis du ikke var syg.
 • Inden for den seneste måned have afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed.
 • Være elev i lønnet praktik eller være ansat i fleksjob.

Du skal være opmærksom på, at der er særlige regler for timelønnede. Det kan du læse mere her: Sygedagpenge som timelønnet