Skift status til nyuddannet

Husk at skifte status

Som nyuddannet skal du huske at ændre din status fra studiemedlem til nyuddannet. Det skal du gøre den dag, du har din sidste eksamen og senest 14 dage efter din sidste eksamensdag.

Du skifter status ved at indsende blanketten "Skift til nyuddannet" på Mit DSA under alle blanketter. Login på Mit DSA og gå til Tast Selv.

Har du afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du forud for starten af din videreuddannelse var ledigmeldt eller lønmodtager, opfylder du muligvis de almindelige dagpengebetingelser, og så skal du ikke skifte status til nyuddannet. Du anbefales derfor at kontakte DSA telefonisk for at få vejledning om, hvorvidt du skal skifte status til nyuddannet efter studiet.

Du kan læse om ret til dagpenge som lønmodtager her.

Afslutter du en uddannelse uden for DSAs fagområde, skal du muligvis overflyttes til en anden a-kasse, hvis du ønsker at dimittere på denne uddannelse. Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl.

Har du et studiejob?

Har du et studiejob, som du gerne vil fortsætte med, fx mens du søger arbejde, så har du mulighed for at få supplerende dagpenge. 

Vil du stoppe med dit studiejob?
Som udgangspunkt vil du altid få karantæne, hvis du selv opsiger et arbejde for at overgå til dagpenge. Karantæne betyder, at du ikke kan få dagpenge de 3 første uger, du har dagpengeret. Der gælder dog særlige regler for studerende: Hvis du vil stoppe med dit studiejob i forbindelse med, at du afslutter din uddannelse, skal du opsige dit job og fratræde din stilling senest dagen før din sidste eksamen. Så undgår du karantæne. Nedenfor giver vi dig et eksempel:

  • Louise har et opsigelsesvarsel på måneden ud + en måned. Hun har sidste eksamen den 17. januar 2017, og skal derfor sige sit arbejde op senest den 30. november 2016. 
  • Hvis Louise eksempelvis først siger op den 2. december 2016, vil hun være ansat resten af december 2016 og hele januar 2017. Så vil hun være ansat efter hendes sidste eksamen og derfor få en karantæne.

Du er løs vikar/tilkaldevagt
Hvis du er løs vikar eller ansat fra dag til dag, ophører dit ansættelsesforhold i princippet, hver gang arbejdsdagen slutter. Du behøver således ikke opsige dit job, og vil heller ikke få karantæne, hvis du stopper med at arbejde.

Du bliver opsagt
Hvis jobbet ophører på en bestemt dato i din kontrakt, eller din arbejdsgiver siger dig op i forbindelse med, at du er færdiguddannet, får du ikke karantæne.

Vil du fortsætte med dit studiejob?
Hvis du har et arbejde, du ønsker at fortsætte med efter uddannelsen, har du mulighed for at søge om supplerende dagpenge. For at få supplerende dagpenge skal du aktivt søge arbejde på fuldtid. Derudover skal din arbejdsgiver udfylde en frigørelsesattest og dermed frasige sig et opsigelsesvarsel fra din side, så du kan stoppe fra dag til dag, hvis du bliver tilbudt et fuldtidsarbejde. Kontakt os på 33 15 10 66, hvis du vil fortsætte med dit studiejob efter endt uddannelse. 

Husk at kontakte DSA

Du kan arbejde op til 33 timer pr. uge og få udbetalt dagpenge for de resterende timer op til 37 timer pr. uge, hvis du ikke har andre fradrag i ugen. Du skal altid kontakte DSA, inden du går i gang med at arbejde samtidig med, du får dagpenge, da vi skal godkende, at du kan modtage supplerende dagpenge.


Til top