Find din akademiske stilling

Ved du heller ikke, hvordan du skal finde de akademiske stillinger, og hvilke konkrete ord du skal søge på i jobdatabaserne. Så er der her hjælp at hente.

Det kan være lidt af en udfordring af finde frem til de ledige akademiske stillinger. Her kommer nogle gode råd til, hvordan du kan gribe det an.

Kend din faglige profil

Når du er sundhedsfaglig professionsbachelor og bygger ovenpå med en tværfaglig kandidat- eller masteruddannelse, kan du ende med en ret bred profil. Det er derfor vigtigt, at du kender alle dine faglige kompetencer, så du ved, hvad du skal søge på og byde ind med til din kommende arbejdsgiver. 

Find de ord som matcher din faglige profil og bruge dem i din søgning. Nogle gange bliver søgningen for bred og andre gange for snæver, så der slet ikke dukker stillinger op. Men et godt råd er først at bruge et bredt søgeord og så afgrænse det efterfølgende. Fx kan man skrive ”sundhedsfaglig” og derefter ”sundhedsfaglig konsulent” eller ”sundhedsfaglig projektleder”. 

Gode søgeord 

For at hjælpe dig på vej, har vi lavet en liste med akademiske søgeord, som du kan bruge i din jobsøgning. Under hver menu finder du konkrete eksempler på gode søgeord. 

Akademiske jobtitler

Forskning og uddannelser

 • Videnskabelige stillinger
 • Forskningsassistent
 • Videnskabelig assistent
 • Forskningskoordinator
 • Ph.d stillinger
 • Adjunkt
 • Lektor
 • Docent
 • Professor
 • Fagkonsulent
 • Fagleder
 • Timelærer
 • Ekstern underviser/lektor
 • Klinisk underviser
 • Instruktionsjordemoder
 • Bioanalytikerunderviser

På tværs af beskæftigelsesområder

 • Offentlig akademisk medarbejder.
 • Offentlig administration.
 • Chef og lederstillinger inden for relevante områder.
 • Akademiker til udviklingsopgaver
 • AC-generalist
 • AC-specialist
 • Chefkonsulent
 • Fuldmægtig
 • AC-medarbejder
 • Specialkonsulent
 • Konsulent
 • Sekretariatsmedarbejder
 • Direktionssekretær
 • Udviklingskonsulent
 • Researcher
 • Koordinator
 • Tovholder
 • Sagsbehandler
 • Personalekonsulent
 • Personalemedarbejder
 • Organisationskonsulent/-medarbejder
 • Implementeringskonsulent/-medarbejder
 • Projektleder
 • Processtyring
 • Projektkoordinator
 • Strategisk leder
 • Strategikonsulent
 • Akademisk sygeplejerske
 • Health Care Consultant
 • Projekt -sygeplejerske/- jordemoder/- bioanalytiker/- radiograf/- fysioterapeut/- ergoterapeutUdviklings -sygeplejerske/- jordemoder/- bioanalytiker/- radiograf/- fysioterapeut/-ergoterapeut
 • Klinisk sygeplejespecialist
 • Sundhedsfaglig konsulent
 • Arbejdsmiljøkonsulent
 • Karrierekonsulent
 • Uddannelseskonsulent
 • Kursuskonsulent/-koordinator

 

Akademiske titler på tværs af beskæftigelsesområder

 • Cand.scient. Fysioterapi + muskulosketal 
 • Cand.scient. Ergoterapi
 • Cand. scient. Jordemodervidenskab
 • Cand. scient.san. / Sundhedsfaglig kandidat
 • Cand.comm. i Kommunikation og Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier. 
 • Cand.scient.san.publ/ kandidat i folkesundhedsvidenskab (Public Health)
 • Cand.cur./ Kandidat i klinisk sygepleje
 • Cand.soc. / Kandidat i socialt arbejde
 • Cand.scient + retning f.eks cand. scient. i idræt og Kandidat i klinisk videnskab og teknologi
 • Cand.polyt. + faglig retning
 • Cand.pæd. Antropologi
 • Cand.pæd. Sociologi
 • Cand.Pæd. Psykologi
 • Cand. San. /Kandidat i Sundhedsfremme & sundhedsstrategier og Arbejdslivsstudier.
 • Master i rehabilitering
 • Master i neurorehabilitering
 • Master i klinisk sygepleje
 • Master i sexologi
 • Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling
 • Master i professionsuddannelse og professionsudvikling
 • Master i sundhedsinformatik
 • Master i sundhedspædagogik og sundhedsfremme
 • Master i sundhedsantropologi
 • Master i teknoantropologi
 • Master i vejledning
 • Master i etik og værdier i organisationen
 • Master of public health, MPH
 • Master i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling

Akademiske beskæftigelsesområder

Søg stillinger i staten

 • Universiteter og højere læreanstalter
 • Professionshøjskoler
 • Grundlæggende Social- og sundhedsuddannelser
 • Folkeoplysning
 • Styrelser
 • Ministerier

Søg stillinger i regioner

 • Hospitaler/Sygehuse
 • Regionshuse
 • Kommuner
 • Forvaltninger
 • HR

Søg stillinger i den private sektor

 • Patientorganisationer
 • Interesseorganisationer
 • NGO
 • Bio- og Medicinalvirksomheder
 • Robotteknologi
 • Hjælpemiddeludvikling
 • Faglige organisationer
 • Pensionsselskab
 • A-kasser

Søgeord inden for det sundhedsfaglige område 

 • Folkesundhed
 • Sundhedsfaglig
 • Sundhedsprofil
 • Sundhedsoplysning
 • Sundhedskoordinator
 • Sundhedsleder
 • Sundhedscenter
 • Sundhedschef
 • Sundhedsfacilitator
 • Sundhedscoach
 • Sundhedsfremme
 • Sundhedsanalyse
 • Sundhedspolitik
 • Sundhedsaktivitet
 • Sundhedsvæsen
 • Sundhedsområdet
 • Sundhedsstrategi
 • Sundhedsspeciale
 • Sundhedskommunikation
 • Sundheds-it
 • AC-konsulent til udvikling af den borgerrettede forebyggelse
 • Forebyggelseskonsulent
 • Rygestoprådgiver/-konsulent
 • Forsker med sundhedsfaglig baggrund
 • Sundhedsplanlægger/planlægning
 • Teamleder
 • Områdeleder
 • Afdelingsleder
 • Rehabiliteringsleder
 • Patientundervisning
 • Ældrekonsulent
 • Ældreområdet
 • Velfærdsteknologi
 • Biostatistik
 • Teknologi- implementering
 • Demens 
 • Demenskonsulent
 • Socialfaglig
 • Socialfaglig koordinator
 • Aktivitetskonsulent
 • Aktivitetsansvarlig


Til top