Harun Demirtas er ny forperson for Din Sundhedsfaglige A-kasse

Det er Harun Demirtas, der overtager stafetten som øverste politiske leder for Din Sundhedsfaglige A-kasse. Harun Demirtas blev valgt som ny forperson på tirsdagens delegeretmøde, hvor 41 delegerede var samlet for bl.a. at vælge ny hovedbestyrelse og ny politisk ledelse.

Nyheder 30. november 2022

Harun Demirtas er uddannet sygeplejerske og nyvalgt 1. næstforperson i Dansk Sygeplejeråd. Han overtager posten som forperson i Din Sundhedsfaglige A-kasse fra Anni Pilgaard, der har valgt ikke at genopstille efter 12 år som formand.

På tirsdagens delegeretmøde fremlagde Anni Pilgaard dermed sin sidste beretning som formand, hvor hun bl.a. benyttede lejligheden til at takke de seks faglige organisationer for et godt samarbejde i hovedbestyrelsen:

"Vi har som organisation en stor styrke i det sundhedsfaglige fællesskab, som giver os en fremdrift og et udsyn, der gør os – og skal gøre os - til en relevant samarbejdspartner for endnu flere i fremtiden."

Dermed sendte hun også en hilsen til den nye forperson Harun Demirtas, der kvitterende bekræftede, at han vil føre den gode udvikling videre:

"Jeg kan mærke, at jeg træder ind i en spændende organisation, som I har gjort stærk gennem mange år. Det er et arbejde, der skal fortsætte. Jeg glæder mig rigtig meget til samarbejdet med jer alle," sagde Harun Demirtas, da han præsenterede sig på mødet.

Forperson Harun Demirtas og næstforperson Margrethe Boel udgør ny politisk ledelse i Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Kønsneutrale titler

Som Harun Demirtas titel antyder, stemte de fremmødte delegerede også for et forslag, der betyder, at Din Sundhedsfaglige A-kasse kan følge trop med udviklingen og indføre kønsneutrale titler. Forslaget var fremsat af hovedbestyrelsen, der ønsker at indføre de kønsneutrale betegnelser forperson eller forkvinde/formand for at være i overensstemmelse med det politisk tiltagende fokus på at fremme ligestilling i Danmark.

"Vi skal være i øjenhøjde med vores medlemmer og omverden og signalere, at vi er en organisation, der er moderne og bevidst om at mindske kønsstereotyper og fremme ligestilling og mangfoldighed," sagde Anni Pilgaard, da hun fremlagde forslaget på vegne af hovedbestyrelsen.

Og de nye titler blev som nævnt straks grebet af den nye politiske ledelse. Næstformand Charlotte Graungaard Falkvard genopstillede ikke som næstformand, og således fik Din Sundhedsfaglige A-kasse tirsdag Harun Demirtas som ny forperson, mens ergoterapeut og næstformand i Ergoterapeutforeningen Margrethe Boel blev valgt som ny næstforperson.

Bæredygtige partnerskaber

Efter mødets mere formelle program tog de delegerede fat på dagens tema: Bæredygtige partnerskaber. Her fik de lejlighed til at give deres stemme videre ift. hvordan de ser, Din Sundhedsfaglige A-kasse kan arbejde værdiskabende med partnerskaber inden for det sociale eller den sundhedsmæssige gren af bæredygtighed.

De delegerede var meget engagerede i arbejdet, og det gav anledning til gode snakke og inspiration, som der nu kan arbejdes videre med i udviklingen af a-kassens bæredygtighedsprofil.

Den samlede Hovedbestyrelse (HB) som blev valgt ved delegeretmøde 29. november 2022.

Nyhed

Denne nyhed blev publiceret 30. november 2022

Se alle nyheder

HB-medlemmer valgt ind

På mødet blev der også valgt 10 medlemmer til hovedbestyrelsen:

Sygeplejersker

 • Jacob Gøtzsche
 • Helle Kjærager Kanstrup
 • Kristina Helen Robins
 • Anja Hoyer Didriksen
 • Helle Kruse Hansen
 • John Christiansen
 • Michelle Gulbæk Servé (suppleant)
 • Nicklas Vagner Forsman (suppleant)
 • Vibeke Bak (suppleant)

Øvrige faggrupper

 • Mette Kjærulff (fysioterapeut)
 • Katja Wienmann Bramm (bioanalytiker)
 • Kristian Obenholt (ergoterapeut)
 • Mette Rotesan Holm (jordemoder)
 • Charlotte Graungaard Falkvard (radiograf, suppleant)
 • Stine Bøgh Pedersen (fysioterapeut, suppleant)