Ledige er mere stressede og ramt på deres mentale sundhed

Ny rapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at danskernes generelle mentale sundhed fortsætter sin nedadgående kurve. Særligt ledige er udsatte i forhold til stress og dårligt mentalt helbred.

Nyheder 14. marts 2022

Det kan have store konsekvenser at stå uden for arbejdsmarkedet. Ikke nok med, at indkomsten kan lide et knæk, så er risikoen for at lide af dårligt mentalt helbred 2,5 gange større hos ledige end hos beskæftigede. Ligeledes scorer ledige også dobbelt så højt på stressskalaen sammenlignet med beskæftigede. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens nyeste undersøgelse, Den Nationale Sundhedsprofil 2021, som kortlægger danskernes sundhed.

”Det er hårdt arbejde at være ledig. Det er vi i Din Sundhedsfaglige A-kasse meget bevidste om"

”Det er dybt bekymrende tal, men desværre ikke overraskende. Vi gør en stor indsats for at støtte op om vores medlemmers mentale helbred og mærker en stor efterspørgsel på blandt andet stressvejledning og temamøder om stress og trivsel, siger Anni Pilgaard, formand for Din Sundhedsfaglige A-kasse.

”Det er hårdt arbejde at være ledig. Det er vi i Din Sundhedsfaglige A-kasse meget bevidste om. Men vi oplever i høj grad også, at vores tilbud bliver brugt af medlemmer i beskæftigelse. Så problemet er udbredt og udviklingen går den gale vej. Der er behov for politisk fokus og en koordineret indsats på tværs af arbejdsmarkedet, sundhedsvæsenet og uddannelsessektoren,” lyder det fra formanden.

Tallene i undersøgelsen viser en stigning af stressramte samt personer med dårligere mental sundhed generelt hos både ledige og beskæftigede.

Arbejde og økonomisk tryghed har betydning

Rapporten angiver en række faktorer, som har betydning for vores mentale sundhed. Blandt andet er et trygt arbejdsmiljø, økonomisk sikkerhed og mulighed for beskæftigelse afgørende for, om vi som mennesker trives mentalt.

Omvendt kan langvarig stressbelastning, mobning, fysisk sygdom og andre faktorer belaste den mentale sundhed.

”Det er en stressfaktor som ledig ikke at vide hvornår det næste job kommer igen, hvor det er, og usikkerheden i forhold til om man er dygtig og god nok, er allesammen parametre, der spiller ind,” siger konsulent Klaus Hansborg Selin, som underviser i stress og trivsel i Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Han oplever blandt andet, at man som stressramt har en tendens til at vende tingene indad og påtage sig skylden for stressen, selv om det åbenlyst er forhold uden for en selv, der har forårsaget tilstanden.

”Udover professionel hjælp fra egen læge – og måske en psykolog – så tror jeg, at det er vigtigt at holde fast i det, der virker for en selv. Det man glædes ved i hverdagen. Som for eksempel en fast gå-aftale med en ven, hvor man får rørt sig og bliver lyttet til. Man skal være tålmodig med sig selv, for det tager tid at komme oven på igen,” siger Klaus Hansborg Selin.

Er ens mentale tilstand dårlig over længere tid har man blandt andet højere risiko for at udvikle sygdom og angst, fremgår det af Sundhedsstyrelsens rapport.

Husk, at du som ledig kan booke en gratis sparringssamtale med en af vores karrierekonsulenter, som kender det sundhedsfaglige arbejdsmarked. Du kan få sparring og hjælp til jobsøgningen generelt eller dit CV, en ansøgning eller forud for en jobsamtale.

Næsten halvdelen af de ledige er stressede
  • 47,4% af de ledige scorer højt på stressskalaen. For beskæftigede er tallet 23,2%.
  • 31,6% af de ledige scorer lavt (i negativ forstand) på den mentale helbredsskala. Til sammenligning er tallet 12,8% for beskæftigede.
  • Begge grupper oplever både mere stress og scorer dårligere på den mentale helbredsskala siden samme undersøgelse blev foretaget i 2017.

Kilde: Danskernes Sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil 2021*, sst.dk.

*Undersøgelsen blev gennemført i foråret 2021, hvor covid-19-restriktioner som fx fysisk afstand, forsamlingsforbud og delvis nedlukning af samfundet stadig var gældende. Det har med stor sandsynlighed påvirket resultaterne. Forskerne bag vurderer dog, at tendenserne ikke stikker så meget ud, at de ikke viser et retvisende billede.

Nyhed

Denne nyhed blev publiceret 14. marts 2022

Se alle nyheder

Er du stresset?

Hvis du føler dig stresset – eller er i tvivl og mangler en at sparre med, så book en gratis samtale med en af vores stressvejledere. Samtalen kan gøre dig klogere på, hvad du kan gøre og du får konkret vejledning i forebyggelse og håndtering af stress. Tilbuddet gælder for alle.

Læs mere