Efterlønsmodtagere har ikke samme mulighed for fradrag ved frivilligt arbejde, som pensionister har.

Regeringen har indgået en bred politisk aftale, som sikrer, at pensionister, der har taget ekstra arbejde relateret til Corona, kan undtage indtægter fra ekstraarbejdet i beregningen af deres pension. Denne politiske aftale omfatter desværre ikke dig, der er på efterløn.

Nyheder 12. marts 2021

Efterløn er ikke en del af pensionssystemet og skal derfor sidestilles med dagpengesystemet, når det gælder regler og principper for fradrag. Det betyder, at Coronarelateret arbejde ikke er undtaget reglerne om fradrag i efterløn. Til gengæld påvirker det ikke din efterløn, hvis din ægtefælle arbejder, ligesom det heller ikke påvirker din ægtefælles eventuelle efterløn, hvis du arbejder.

Allerede da Regeringen lavede de nylige lempelser i fradrag for førtidspensionister, forelagde DSA for vores brancheorganisation, Danske A-kasser, om det kunne være muligt at få tilsvarende lempelser i forhold til efterløn. Men lempelserne for pensionister er lavet for at undgå, at de bliver trukket i pension, hvis deres ægtefælles indkomst er for høj. Regeringen mente, at dette fradrag var urimeligt, nu hvor samfundet har hårdt brug for flere hænder i Corona-indsatsen. Fradragsreglen gælder dog ikke for efterlønsmodtagere, og derfor kom lempelserne ikke til at gælde for dem.

I forbindelse med den aktuelle COVID-19 situation er der også et behov for en større frivillig indsats, og du vil også godt kunne give en hånd med uden, at du bliver trukket i efterløn. Hvis du tager ulønnet arbejde for en frivillig organisation, bliver det nemlig ikke trukket i din efterløn.

Ulønnet arbejde

Hvis du ikke får løn for dine arbejdstimer som frivillig, og opgaverne ikke normalt udbydes som lønnet arbejde, så kan du udføre dem uden, at der sker fradrag i din efterløn så længe, det foregår i Danmark eller i et andet EØS-land.

Hvis dine opgaver også normalt kan udbydes som lønnet arbejde, så kan du kun undgå fradrag i din efterløn, hvis de udføres for en frivillig organisation.

Se listen over frivillige organisationer

Opgaverne skal udføres uden, du får løn eller andre former for vederlag. Du kan højst arbejde 65 timer om måneden uden fradrag i efterlønnen. Arbejde ud over de 65 timer medfører fradrag i din efterløn.

Lønnet arbejde

Hvis du derimod får løn for dit arbejde, så vil det blive trukket i efterlønnen, ligegyldigt om det er for en frivillig organisation eller ej, eller om det er Corona-relateret arbejde. Du må arbejde lige så mange timer, du kan overkomme – men de vil blive trukket fra i din efterløn.

Læs mere om Corona-arbejde som efterlønsmodtager

Nyhed

Denne nyhed blev publiceret 12. marts 2021

Se alle nyheder