”Tak til dig, der er medlem af a-kassen”

Din Sundhedsfaglige A-kasse siger sammen med andre danske a-kasser tak til vores medlemmer for at støtte op om forsikringsordningen og dagpenge. De i alt 2,2 millioner medlemmer holder hånden under hinanden, hvis de for en tid står uden job. Det er et fællesskab, som vi skal passe godt på, og derfor bør et dagpengeløft komme på dette års finanslov.

Nyheder 21. september 2020

”Tak er ét af de bedste ord, vi har. Derfor vil vi gerne sige tak til dig, der er medlem hos os og andre a-kasser i Danmark. Du er med til at holde hånden under dem, der for en tid står uden job. Og de gør det samme for dig, hvis du på et tidspunkt mister dit arbejde. Det er et smukt og unikt fællesskab, som vi skal passe godt på”, sådan siger Anni Pilgaard, der er formand for Din Sundhedsfaglige A-kasse.

For at sætte fokus på værdien af dagpengene, er Din Sundhedsfaglige A-kasse i øjeblikket del af kampagnen ’Tak til dig, der er medlem af A-kassen’. For selvom der er meget at sige tak for, er dagpengene de sidste mange år blevet mindre værd. 

”Beregninger fra vores brancheorganisation, Danske A-Kasser, viser, at hvad du før fik udbetalt på 10 måneder, skal nu række til 12 måneder. Det er sket i flere år og med små indgreb hist og her. Resultatet er desværre det samme, og dagpengesatsen er hverken fulgt med løn- eller prisudviklingen”, fortæller Anni Pilgaard. 

Sæt et dagpengeløft på finansloven

Den negativ påvirkning af dagpengenes værdi ser desværre ikke ud til at blive forbedret foreløbigt. Regeringens finanslovsforslag for 2021 indeholder nemlig, at dagpengene hvert år i perioden 2021-2023 reguleres med 0,75% - hvilket er mindre end den generelle lønudvikling. Dét mener Anni Pilgaard, at regeringen kan gøre bedre.  

”Under COVID-19 har vi set, at hjemsendte medarbejdere kunne få dagpenge, der er 20 pct. højere end den normale sats. Det må være i erkendelse af, at den normale dagpengesats ikke giver tilstrækkelig økonomisk tryghed. Den håndsrækning og villighed, håber vi, regeringen tager med ind i årets finanslovsforhandlinger”, siger Anni Pilgaard. 

Medlemmerne vil have en højere dagpengesats

Da vi i 2020 spurgte vores medlemmer, hvad de vægtede højest mellem fx længere dagpengeperiode eller højere dagpengesats, var det entydige svar; en højere dagpengesats. Svaret var klart på tværs af alder og vores medlemmers fag - uanset, om de var studerende, ledige eller i beskæftigelse.

”Vores medlemmer har klart fortalt os, hvad de vægter højest. Det tager vi alvorligt. Derfor opfordrer vi på det kraftigste til, at et dagpengeløft bliver sat på finansloven i år, så vores medlemmer har økonomisk tryghed og overskud, selvom de for en tid står uden arbejde”, fortæller Anni Pilgaard.

Se videoen fra Danske A-kasser nedenfor og støt op om budskabet ved at like og dele videoen fra vores Facebook-side.

Nyhed

Denne nyhed blev publiceret 21. september 2020

Se alle nyheder