Fokusgruppe for selvstændige i Din Sundhedsfaglige A-kasse

Har du lyst til at hjælpe os med at udvikle din a-kasse? Vi søger lige nu deltagere til en fokusgruppe om dét at være selvstændig.

Nyheder 31. august 2020

Har du tid og lyst til at hjælpe os 16. september med at blive klogere på, hvordan vi støtter dig som selvstændig? Vi søger deltagere, som er medlem af Din Sundhedsfaglige A-kasse og enten:

  • Er selvstændig i dag
  • Drømmer om at blive selvstændig 
  • Tidligere har været selvstændig i en længere eller kortere periode 

Sammen med dig vil vi gerne undersøge, hvad der har særlig betydning og værdi for dig som selvstændig med en sundhedsfaglig baggrund – og hvordan vi som a-kasse kan blive endnu bedre til at indfri dine ønsker, forventninger og behov.

Hvornår:

Onsdag 16. september klokken 13-16 samler vi fokusgruppen på vores adresse i København, Sankt Annæ Plads 30.

Her vil vi gensidigt dele viden og erfaringer med hinanden, og her vil vi sørge for en hyggelig og udbytterig eftermiddag for dig.

Dit udbytte:

Som tak for hjælpen får du et Supergavekort på 300 kr., og du får mulighed for at netværke og tale med andre sundhedsfaglige selvstændige. Derudover sørger vi selvfølgelig for at forkæle dig med lækker forplejning undervejs.

Tilmelding:

Send en mail til postkommunikation@dsa.dk senest 10. september med emnefeltet ’Fokusgruppe’, hvor du i mailen skriver følgende informationer om dig selv:

  • Navn
  • Alder 
  • Tlf. nr. 
  • By
  • Om du enten drømmer om at blive selvstændig, er det i dag eller har været det før. Sæt gerne ord på, hvad du arbejder med, og hvor længe du evt. har været selvstændig.

Hvem fra DSA kan du møde på dagen:

Søren F. Christensen
Søren er forsikringsvejler og ekspert i a-kasse-regler og selvstændig virksomhed. Hver dag vejleder han vores medlemmer om deres muligheder i netop deres situation. Søren brænder for at yde god service, og han er med i fokusgruppen for at blive endnu klogere på, hvad han kan gøre bedre eller anderledes.

Morten Asaa
Morten er projektleder og initiativtager til at styrke service og tilbud for selvstændig-gruppen i Din Sundhedsfaglige A-kasse. Morten er med for at samle viden og erfaringer, så vi forbedrer os på alle fronter i mødet med medlemmerne.

Mads Uldum Roesgaard
Mads er fysioterapeut og karrierekonsulent i Din Sundhedsfaglige A-kasse. Mads arbejder til dagligt fra vores kontor i Århus, hvorfra han møder, rådgiver og vejleder vores medlemmer i deres karriere og i jobsøgning. Mads er så dedikeret til opgaven med at udvikle vores karrierevejledning for selvstændige, at han kommer til København for at møde fokusgruppen.

Mie Bertelsen
Mie er kommunikationskonsulent I Din Sundhedsfaglige A-kasse, hvor hun bl.a. sidder med promovering af medlemstilbud. Mie er nyansat i Din Sundhedsfaglige A-kasse, men har tidligere været ansat i Dansk Journalistforbund, hvor en stor del af medlemsskaren er selvstændige.

Vi kan slet ikke vente med at høre fra dig – og vi glæder os endnu mere til at møde dig. På forhånd tusind tak for hjælpen.

Med venlig hilsen
Din Sundhedsfaglige A-kasse

Nyhed

Denne nyhed blev publiceret 31. august 2020

Se alle nyheder