Dagpengeforringelserne truer medlemmernes tryghed

Ny undersøgelse viser, at ledige har svært ved at dække de basale behov på dagpengeydelsen, og at de søger økonomisk hjælp ved venner og familie i perioden på dagpenge. Derfor bør en højere dagpengesats komme på dette års finanslov, mener formand for Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Nyheder 27. november 2020

I Danmark er over 2.2 mio. medlem af en a-kasse. Det er vi først og fremmest, fordi det giver økonomisk tryghed at vide, at regningerne kan betales, hvis vi mister vores arbejde.

Nu viser en ny undersøgelse fra a-kassernes brancheforening, Danske A-kasser (DAK), at mange års dagpengeforringelser, gør det svært at dække de basale behov med en dagpengeydelse, som politikerne har sænket systematisk over mange år.

”Det er rystende resultater, som vi ser i denne undersøgelse”, udtaler formanden i Din Sundhedsfaglige A-kasse, Anni Pilgaard.

”Når halvdelen af de ledige er tvunget til at søge økonomisk bistand hos venner og familie for at få hverdagen til at hænge sammen, så er det tydeligt for enhver, at grænsen er nået. Der er brug for politisk handling. Det er simpelthen ikke en værdig behandling af vores ledige medlemmer”.

Det går ud over børnene

Undersøgelsen afdækker også, at familierne bliver hårdt ramt af ledighed. Ikke alene må 7 af 10 skære ned på helt basale områder som mad og dagligvarer.

Hver tredje dagpengemodtager med hjemmeboende børn er også tvunget til at skære ned på barnets personlige pleje og helbred. ”Det kan vi slet ikke være bekendt," mener Anni Pilgaard.

”Især fordi vi jo ved, hvor meget en god start på livet betyder, og at det modsatte kan trække lange spor og få alvorlige konsekvenser både for samfundet og for den enkelte. En tryg opvækst – også økonomisk – er afgørende for, at vi lykkes som mennesker.”

Dagpengene på finansloven

Anni Pilgaard har derfor også et klart ønske til politikerne om at sætte dagpengene på dette års finanslovsforhandlinger

”En særlig politisk besluttet reguleringsordning betyder, at dagpengesatsen bliver udhulet år for år frem til 2024. Dagpengene følger simpelthen ikke med hverken pristalsudvikling eller årlig lønudvikling. Og der er indført karensdage som ekstrastraf for dem, som har svært ved at finde arbejde,” fortæller Anni Pilgaard og forsætter:

”Alt i alt har man forringet dagpengene så meget, at man med god ret kan sige, at 12 måneders dagpenge i dag udgør den samme værdi som 10 måneders dagpenge gjorde førhen. Det er for mig at se et kraftigt signal om, at der skal rettes op nu, og at det er vores medlemmers tur til at blive hørt, når politikerne skal lægge nyt budget for Danmark”.

Stor solidaritet blandt de sundhedsprofessionelle

På trods af dagpengeforringelserne glæder Anni Pilgaard sig over, at der stadig er høj tilslutning til a-kasserne, og at det også gælder for Din Sundhedsfaglige A-kasse.

”Det gør mig da utrolig stolt at se, at vores medlemmer stadig bakker op om a-kassen og vælger os til. Det gør de selvfølgelig, fordi tryghed er vigtig, og fordi økonomisk sikkerhed er afgørende. Og på den måde holder vi samtidig hånden under hinanden og under fællesskabet,” siger Anni Pilgaard og uddyber:

”Vi har over 100.000 kontakter med medlemmerne om året. Mange medlemmer har gavn af vores tilbud om socialrådgivning og karrieresparring, og det er vigtigt, at DSA er klar med individuel vejledning samt ekstra tilbud til vores medlemmer. Det kan vi kun stille til rådighed så længe et stærkt fælles medlemsgrundlag er til stede. Hvis dagpengenes værdi fortsat falder, så kan jeg godt tvivle på, hvor længe medlemmerne bliver ved med at bidrage til fællesskabet og til statskassen. Og det vil være en katastrofe for det danske samfund, hvis den solidariske dagpengeforsikring ikke har opbakning.”

Læs mere om DAKs undersøgelse.

Medlemmerne søger økonomisk tryghed, men vil samtidig hurtigt tilbage i arbejde

Din Sundhedsfaglige A-kasse gennemførte i februar 2020 en medlemsundersøgelse, hvor flere end 2.500 medlemmer deltog.

I undersøgelsen skulle medlemmerne vurdere, om de foretrak en højere dagpengesats, længere dagpengeret eller hurtigere adgang til genoptjening af dagpenge. Stillet overfor alternativerne viste undersøgelsen klart, at medlemmerne foretrak en højere dagpengesats og dermed økonomisk sikkerhed på den korte bane.

”Det bekræfter bare, at vores medlemmer vil arbejde. De ønsker at bidrage til samfundet og gøre en forskel. En systematisk og urimelig udhuling af dagpengene er ikke nødvendigt for at motivere vores medlemmer til at søge arbejde. Det gør bare hverdagen mere utryg for alle”, konkluderer Anni Pilgaard.

Nyhed

Denne nyhed blev publiceret 27. november 2020

Se alle nyheder