Bliv delegeret og få fingeren på pulsen

Er du interesseret i, hvordan din a-kasse anvender dine medlemskroner? Har du en holdning til, hvad vi skal tilbyde, hvordan vi skal udvikle os, og kan du lide at have fingeren på pulsen? Så stil op som delegeret.

Nyheder 3. januar 2020

I Din Sundhedsfaglige A-kasse er medlemmerne med, når der skal træffes afgørende beslutninger.

70 medlemsvalgte repræsentanter (delegerede) vælger bl.a. vores hovedbestyrelse og fastlægger prisen på det kontingent, du betaler hvert kvartal. Lige nu søger vi medlemmer, der vil stille op som delegerede. Er det dig?

En værdifuld partner

Du bliver en del af en delegeretgruppe med 69 andre sundhedsfaglige medlemmer, som debatterer og lufter holdninger. De fleste aktiviteter foregår digitalt. Men der vil være et fysisk møde hvert andet år, hvor alle delegerede samles i København. Du kommer tæt på vores bestyrelse, modtager referater fra deres møder og vil løbende modtage nyheder, som gør det lettere for dig at holde dig orienteret om, hvad der sker i a-kassen.

Som delegeret er du tæt på vores sundhedsfaglige medlemmer ude på arbejdspladserne i det daglige. Derfor er du værdifuld for os, når vi har brug for sparring og input til nye tiltag eller til vores udvikling generelt. Som delegeret er du bl.a. med til at:

  • Vælge medlemmer til hovedbestyrelsen.
  • Fastlægge prisen på vores kontingent.
  • Deltage i delegeretmøde hvert andet år i København - første gang 29. oktober 2020.
  • Bidrage med konstruktive input til udviklingen af Din Sundhedsfaglige A-kasse.
  • Have fingeren på pulsen og agere talerør for dine sundhedsfaglige kolleger.

 Som delegeret vælges du for en 4-årig periode med mulighed for genvalg.

Din profil

Du har en holdning og ytrer dig gerne. Du er medlem af Din Sundhedsfaglige A-kasse og vil gerne være med til at sikre, at du og dine sundhedsfaglige kolleger får det bedste a-kassetilbud.

Sådan stiller du op

Det er let at stille op som delegeret Udfyld formularen på dsa.dk/valg senest 31. januar 2020.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til serviceteam@dsa.dk eller ringe til Susan Warming på tlf. 46 95 31 62 og Sanne Neerup på 46 95 31 63. 

Nyhed

Denne nyhed blev publiceret 3. januar 2020

Se alle nyheder