OBS: Vi holder lukket 26. og 27. maj grundet Kristi himmelfartsferien. Vi er klar til at hjælpe dig igen mandag 30. maj.

Vision, mission og strategi

Fra 2018 har vi valgt at sætte en ny og inspirerende retning for Din Sundhedsfaglige A-kasse, vores medlemmer, medarbejdere og bestyrelse.

Den nye vision skal give en klar forståelse af vores fokus de kommende år.

Denne vision er udtryk for vores højeste ønske og mål. Det, vi stræber efter at opnå, er nemlig at vores medlemmer får et arbejdsliv med overskud.

Vi er partnere, når vi guider unge til at opnå tryghed ved at blive medlem af Din Sundhedsfaglige A-kasse. Partnere, fordi netop vi har specialkendskab til vores seks faggrupper og deres arbejdsmarked. Partnere, fordi vi støtter medlemmer med vejledning i spørgsmål til medlemskab og forsikringen. Og vi er partnere, der yder støtte i perioder ledighed, stress eller på vejen til næste karriereskridt eller efterløn.

At medlemmer tilvælger Din Sundhedsfaglige A-kasse fra studietid, hele arbejdslivet og frem til pension er en seriøst målsætning, som vi stædigt arbejder for at indfri. For selvom mange medlemmer ikke har brug for os hver dag gennem arbejdslivet, så vil de stort set alle opleve, at kontakten med Din Sundhedsfaglige A-kasse på et eller flere tidspunkter i livet. Og det er ikke mindst i den kontakt, hvor medlemmer gør brug af den udstrakte hånd om partnerskab, vi tilbyder, at visionen bliver handlingsanvisende for begge parter.

Partnerrollen er samtidig central for Din Sundhedsfaglige A-kasse ift. vore seks foreninger, PKA og mulighed for at indgå i større, nye eller forskellige samarbejdsrelationer.

Visionens brug af ’arbejdsliv’ udfordrer måske vante tænkning om fortrinsvis at hjælpe medlemmer ved ledighed. Det skal vi fortsat, men også huske på, at ledighed for den enkelte som regel er korte ønskede eller uønskede stop mellem to jobs. Derfor bliver det endnu vigtigere at DSA satser på tilbud, som understøtter veje til et godt arbejdsliv med gode karrieretilbud, relevante temamøder og kvalificeret vejledning.

Med visionen får vi samtidig signaleret, at vi som a-kasse er en ansvarlig og kompetent aktør, som er kompetente til at hjælpe videre, sikrer høj beskæftigelse og målrettet ser nye arbejdsmarkeder for vore medlemmer. Og signalet ønsker vi at sende længere ud end til os selv, medlemmerne og foreningerne. Vi finder det væsentligt, at styrke det fremtidige fundament og image for a-kasserne og i særdeleshed for vores a-kasse, nemlig Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Missionen fortæller, hvad vi gør i praksis
Din Sundhedsfaglige A-kasses strategiske retning skal have en stærk og tydelig sammenhængskraft og samtidig være holdbar de kommende 3 år. En mission, som rummer fortællingen om, hvad vi gør i DSA, og hvad vi er sat i verden for. Det vil sige det, som - uanset roller og funktion - samler organisationen.

Vi vil være aktivt involveret i medlemmets sundhedsprofessionelle arbejdsliv.

Gennem tillid, vejledning, motivation og faglig viden  Guider vi til tryghed og handlekraft. Vi samarbejder med virksomheder og bidrager til et arbejdsliv med overskud
– både fagligt, økonomisk og menneskeligt.

Vores brand siger det hele

At der er sammenhæng imellem visionens endemål, missionens beskrivelse af, hvad vi gør og det vi siger udadtil, sælger vi også gennem en klar branding-indsats. Vi gentager hovedargumentet i alle sammenhænge – i en enkel og værdiskabende formulering, der siger det hele:

’Tryghed giver Overskud’.

Vores værdigrundlag ligger fast

Strategisk bygger DSA videre på ’Medlemmerne foran alt andet’ og vore fem serviceløfter, som anviser en fortsat klar linje i forhold til servicen for både medlemmer og medarbejdere. Det skal vi holde fast i og sætte af fra.

Strategiske fokusområder og overordnede mål

Fire strategiske drivere er fastlagt og indgår i strategien. Når det er netop de driveres, som er prioriteret, er det for at sætte rammen for de konkrete mål og præcisere, hvad vi skal blive kendte på og udvikle DSA og egne kompetencer.

Karriere som spydspids

  • Kvalitet i kernen
  • Stærkt brand og profil
  • Kultur med saft og kraft 


Hvert år identificeres de aktiviteter, projekter eller interne tiltag, som vi realistisk og ambitiøst vil tage fat på for at komme sikkert i mål med strategien i 2018, 2019 og 2020. Strategien skal indfri tre overordnede mål, som årligt identificeres gennem bl.a. større medlemsundersøgelse

  • Flere tilfredse medlemmer
  • Øget image
  • Medlemsvækst

Vedtægter for DSA

Din Sundhedsfaglige A-kasse er en statsanerkendt a-kasse. DSAs vedtægter er i overensstemmelse med standardvedtægten for alle a-kasse. Kun afsnit 7 er individuelt for den enkelte a-kasse.

Vedtægter 16.11.2020