OBS: Vi holder lukket 26. og 27. maj grundet Kristi himmelfartsferien. Vi er klar til at hjælpe dig igen mandag 30. maj.

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen i Din Sundhedsfaglige A-kasse består af formand og næstformand samt et bestemt antal hovedbestyrelsesmedlemmer.

Den nuværende hovedbestyrelse har for gruppen af sygeplejersker fem hovedbestyrelsesmedlemmer, og gruppen af øvrige har et hovedbestyrelsesmedlem for hver 8.000 medlemmer. Hovedbestyrelsen vælges af delegeretforsamlingen for en 2-årig periode. Valget sker i lige år.

Sammensætningen af HB er, at sygeplejerskerne har 6 medlemmer, mens gruppen af øvrige har 4 medlemmer.

Hovedbestyrelsen er ansvarlig for a-kassens administration og ansætter direktøren. Arbejdet består hovedsageligt af at følge DSAs daglige arbejde og fastlægge de overordnede retningslinjer for a-kassens arbejde og serviceniveau. Hovedbestyrelsen holder fire ordinære møder om året.

Medlemmer af DSAs Hovedbestyrelse 2020 - 2022

Formand er Anni Pilgaard (sygeplejerske)
Næstformand er Charlotte Graungaard Falkvard (radiograf)

Sygeplejerskegruppen:
Anja Hoyer Didriksen
Hanne Krogh
Helle Kjærager Kanstrup
Jacob Gøtszche
John Christiansen
Kristina Helen Robins

Suppleant:
Leif Strickertsson

Øvrige faggrupper:
Katja Wienmann Bramm (bioanalytiker)
Margrethe Boel (ergoterapeut)
Mette Kjærulff (fysioterapeut)
Tine Nielsen (fysioterapeut)

Suppleanter:
Anne Theilgaard Jacobsen (ergoterapeut)
Mette Rotesan Holm (jordemoder) 

Honorarer for politisk valgte

DSA yder ikke honorarer til politisk valgte formænd, der er lønnet af en faglig organisation.

Hovedbestyrelsesmøder

Hovedbestyrelsesmøder i Din Sundhedsfaglige A-kasse er åbne for medlemmer af delegeretforsamlingen i Din Sundhedsfaglige A-kasse. Hvis du som delegeret ønsker at overvære et møde, skal du henvende sig senest tre arbejdsdage, før mødet afholdes. Tilmelding til hovedbestyrelsesmøderne kan ske til Susan Warming, sw@dsa.dk.

Hovedbestyrelsesmøderne holdes typisk i DSA, Sankt Annæ Plads 30, København, fra kl. 9.30 – 15.30.

Der er valg til hovedbestyrelsen hvert andet år på delegeretmødet i lige år, næste gang er i 2022.

HB-møder i 2022 afholdes:

  • Fredag 11. marts
  • Mandag 23. maj
  • Tirsdag 13. september
  • Tirsdag 6. december
Rejseafregning

Er du medlem af Hovedbestyrelsen eller Delegeretforsamlingen, kan du få godtgjort dine udgifter i forbindelse med møder. Du får i forbindelse med mødeindkaldelser tilsendt information om, hvordan du får refunderet de forskellige udgifter.

Vedtægter for DSA

Din Sundhedsfaglige A-kasse er en statsanerkendt a-kasse. DSAs vedtægter er i overensstemmelse med standardvedtægten for alle a-kasse. Kun afsnit 7 er individuelt for den enkelte a-kasse.

Vedtægter 16.11.2020