Statistik

Her finder du opdateret statistik for Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Der er en samlet rapport for Din Sundhedsfaglige A-kasse samt rapporter for hver enkelt faggruppe. Rapporterne består af medlemstal, dimittendtal, ledighed og efterløn. Derudover kan du finde opgørelser for ledighed i kommuner og for dimittender. Rapporterne opdateres månedligt. Til sidst finder du en ugentlig opgørelse af ledighedstal for alle faggrupper.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, kan du skrive til: analyse@dsa.dk

Sådan opgør vi tallene

Datagrundlaget for alle rapporter er blevet justeret fra januar 2021, og derfor kan der ved sammenligning med tidligere rapporter være afvigelser.

De grundlæggende principper for indholdet i rapporterne er følgende:

Opgørelsestidspunkter

  • Medlemstal opgøres den 1. i den aktuelle måned
  • Ledighedstal (tilmeldt jobcenter) opgøres den 1. i den aktuelle måned
  • Fuldtidsledighedstal opgøres på baggrund af månedlig ydelse (160,33 timer/måned)
  • Ydelsestal opgøres den 1. i den efterfølgende måned


Definitioner

  • En efterlønner er defineret som et medlem, der modtager efterlønsydelse i den aktuelle måned.
  • En studerende er defineret som et medlem, der ikke betaler kontingent i den aktuelle måned.
  • En dimittend er defineret som et medlem, der har afsluttet sin uddannelse indenfor et år i den aktuelle måned.
  • Dimittendårgange er defineret som: sommerårgang: juni-november, vinterårgang: december-maj.


Bemærkning til ledige vs. fuldtidsledig

Tallet for fuldtidsledige kan overstige tallet for ledigmeldte. Det sker ofte i januar og juni, hvor der er mange ledige dimittender. De melder sig ikke alle ledige fra den 1. i måneden men ofte senere på måneden. De tæller derfor ikke med som ledigmeldte i den pågældende måned, der opgøres den 1. i måneden. Derimod tæller de med i beregningen af tallet for fuldtidsledige den 1. i den efterfølgende måned, med deres andel af ydelser i den afsluttede måned.