DSA statistik

Her finder du opdateret statistik for Din Sundhedsfaglige A-kasse. Der er en samlet rapport for Din Sundhedsfaglige A-kasse samt rapporter for hver enkelt faggruppe. Rapporterne består af medlemstal, dimittendtal, ledighed og efterløn. Derudover kan du finde opgørelser for ledighed i kommuner og for dimittender. Rapporterne opdateres månedligt. Til sidst finder du en ugentlig opgørelse af ledighedstal for alle faggrupper.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, kan du skrive til: analyse@dsa.dk

Sådan opgør vi tallene

DSAs nøgletalsrapporter opgøres efter 1. juni 2017 således:

  • Medlemstal trækkes den 1. i den aktuelle måned og er status pr. denne dato
  • Ledighedstal trækkes den 1. i den aktuelle måned og er status pr. denne dato
  • Ydelsestal trækkes den 1. i måneden efter den aktuelle måned og er status pr. denne dato
Rapportudgivelser 2020

Måneden angiver den måned, som rapporten indeholder tal til og med. Ugen angiver den uge, hvor rapporten udgives.

Januar 2020 Uge 6, 2020
Februar 2020  Uge 10, 2020
Marts 2020  Uge 15, 2020
April 2020  Uge 19, 2020
Maj 2020 Uge 23, 2020
Juni 2020  Uge 28, 2020
Juli 2020  Uge 32, 2020
August 2020  Uge 36, 2020
September 2020  Uge 41, 2020
Oktober 2020 Uge 45, 2020
November 2020 Uge 49, 2020
December 2020  Uge 1, 2021