Statistik

Her finder du opdateret statistik for Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Der er en samlet rapport for Din Sundhedsfaglige A-kasse samt rapporter for hver enkelt faggruppe. Rapporterne består af medlemstal, dimittendtal, ledighed og efterløn. Derudover kan du finde opgørelser for ledighed i kommuner og for dimittender. Rapporterne opdateres månedligt. Til sidst finder du en ugentlig opgørelse af ledighedstal for alle faggrupper.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, kan du skrive til: analyse@dsa.dk

Sådan opgør vi tallene

Datagrundlaget for alle rapporter er blevet justeret fra januar 2021, og derfor kan der ved sammenligning med tidligere rapporter være afvigelser.

De grundlæggende principper for indholdet i rapporterne er følgende:

Opgørelsestidspunkter

  • Medlemstal opgøres den 1. i den aktuelle måned
  • Ledighedstal (tilmeldt jobcenter) opgøres den 1. i den aktuelle måned
  • Fuldtidsledighedstal opgøres på baggrund af månedlig ydelse (160,33 timer/måned)
  • Ydelsestal opgøres den 1. i den efterfølgende måned


Definitioner

  • En efterlønner er defineret som et medlem, der modtager efterlønsydelse i den aktuelle måned.
  • En studerende er defineret som et medlem, der ikke betaler kontingent i den aktuelle måned.
  • En dimittend er defineret som et medlem, der har afsluttet sin uddannelse indenfor et år i den aktuelle måned.
  • Dimittendårgange er defineret som: sommerårgang: juni-november, vinterårgang: december-maj.


Bemærkning til ledige vs. fuldtidsledig

Tallet for fuldtidsledige kan overstige tallet for ledigmeldte. Det sker ofte i januar og juni, hvor der er mange ledige dimittender. De melder sig ikke alle ledige fra den 1. i måneden men ofte senere på måneden. De tæller derfor ikke med som ledigmeldte i den pågældende måned, der opgøres den 1. i måneden. Derimod tæller de med i beregningen af tallet for fuldtidsledige den 1. i den efterfølgende måned, med deres andel af ydelser i den afsluttede måned.

Rapportudgivelser 2021

Måneden angiver den måned, som rapporten indeholder tal til og med. Ugen angiver den uge, hvor rapporten udgives.

Januar 2021 Uge 6, 2021
Februar 2021  Uge 10, 2021
Marts 2021  Uge 15, 2021
April 2021  Uge 19, 2021
Maj 2021 Uge 23, 2021
Juni 2021  Uge 28, 2021
Juli 2021  Uge 32, 2021
August 2021  Uge 36, 2021
September 2021  Uge 41, 2021
Oktober 2021 Uge 45, 2021
November 2021 Uge 49, 2021
December 2021  Uge 1, 2022