Virksomhedspraktik

I virksomhedspraktik får du mulighed for at opbygge eller genopbygge faglige kompetencer.

Virksomhedspraktik er et tilbud til både ledige og arbejdsgivere, og som typisk er en fordel for begge parter. Som ledig får du mulighed for at opbygge eller genopfriske faglige kompetencer, mens arbejdsgiveren får mulighed for at møde en potentiel ny medarbejder før en endelig ansættelse på almindelige vilkår.

En virksomhedspraktik varer som udgangspunkt 4 uger, hvor du arbejder fuld tid på en arbejdsplads. Praktikken er en god mulighed for at præsentere dig selv og vise, hvad du kan. Samtidig får du erfaring fra forskellige områder.

Det er helt gratis for arbejdsgiveren, og du modtager dagpenge samtidig. Du kan gå i virksomhedspraktik af flere omgange – bare ikke hos den samme arbejdsgiver.

Nyuddannet?

Som nyuddannet har du indtil 16. november 2022 mulighed for at være i virksomhedspraktik i op til 8 uger. Dette skyldes en forsøgsordning, som løber fra 16. maj 2021 til og med 16. november 2022.

Vil du nå at gøre brug af din mulighed for 8 uger, må praktikperioden gerne overskrive udløbsdatoen, hvis blot du starter i praktikken senest 16. november 2022.

Sådan gør du

Opsøg en arbejdsgiver og sælge dig ind til en virksomhedspraktik. Øv dig på ”elevatortalen”, hvor du kort præsenterer dig med de kompetencer, som matcher det sted, du kontakter.

Få arbejdsgiveren til at udfylde blanket AB 131, før du kommer i virksomhedspraktik. Arbejdsgiveren finder blanketten på www.vitas.bm.dk (log på med arbejdsgiver NemID).

Du er også altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om dine muligheder, og hvad du skal gøre for at komme i virksomhedspraktik. 

Transport

Du har ret til befordringsgodtgørelse for transport i forbindelse med aktiviteter, der er en del af din jobplan. Læs mere om, hvordan du søger befordringsgodtgørelse.

Hvilke regler gælder?

Du skal stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet, imens du er i virksomhedspraktik. Det betyder fx, at du forsat skal være aktivt jobsøgende (opdatere din joblog mv.). 

Under praktikken er du generelt ikke omfattet af de regler, der gælder for lønmodtagere. Dog gælder arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Eventuelle arbejdsskader mv. i praktikperioden dækkes af jobcentret.

Transport

Du kan søge om befordringsgodtgørelse for transport i forbindelse med aktiviteter, der er en del af din jobplan.

Læs mere

Hjælp til jobsøgning

Få hjælp til din jobsøgning, ansøgning, CV og selve jobsamtalen.

Gode råd til jobsøgning