Karrierekonsulenter

Vi søger to nye karrierekonsulenter til vores Århus kontor fra 1. januar 2016. Den ene er en fast stilling og den anden et barselvikariat. Vores nye karrierekonsulenter skal bidrage til at servicere både ledige og beskæftigede medlemmer om jobmuligheder og kompetencer indenfor det sundhedsfaglige område.

Dine opgaver
Som karrierekonsulent skal du hjælpe vores ledige medlemmer på deres vej mod et nyt job og gennemføre samtaler med dem i kontaktforløbet. Det indebærer, at du skal holde de lovpligtige samtaler i ledighedsforløbet sammen med medlemmerne herunder de fælles samtaler i jobcentrene. Du skal også medvirke til at gennemføre vores øvrige tilbud til ledige.

Derudover skal du holde karrieresamtaler med medlemmer, der allerede er i beskæftigelse, og som har behov for karriereafklaring eller konkret behov for hjælp til sparring på ansøgninger mv.

Du skal indgå i vores jobformidling og være med til at matche jobordrer med DSAs ledige medlemmer, så de kommer hurtigst muligt i arbejde.

DSA er en landsdækkende a-kasse. Størstedelen af organisationen er placeret i København, og derudover har vi tre lokale kontorer i Fredericia, Århus og Aalborg. Du bliver tilknyttet Århus kontoret og indgår i DSAs samlede team af dygtige konsulenter. Opgavestyring sker fra hovedkontor, og du deltager selv i planlægning af din kalender. Du skal være indstillet på transport rundt regionalt samt til hovedkontor i en af DSAs biler. Introduktionsprogram foregår i København.

Vi forventer, at du:

 • har sundhedsprofessionel uddannelse, som matcher vores medlemmer. Vi opfordrer alle faggrupper med tilknytning til DSA til at søge - dvs. fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre, sygeplejersker, radiografer og bioanalytikere
 • har indsigt i medlemsgruppernes arbejdsområder
 • har kompetencer i coaching, rådgivning og vejledning
 • har erfaring med beskæftigelseslovgivning (a-kasse, jobcenter eller anden aktør)
 • har erfaring med anden aktør og indtægtsdækket virksomhed
 • har indsigt i det regionale arbejdsmarked
 • er robust, kreativ og kan arbejde selvstændigt og indgå i et godt og tæt samarbejde med dine kolleger i det lokale team med mange alsidige opgaver
 • yder en god service og møder medlemmerne, så de føler sig velkomne i DSA.

Det vil være en fordel, hvis du har

 • relevant efteruddannelse
 • ledelseserfaring
 • erfaring med jobformidling, rekruttering, trainee og jobrotation
 • erfaring med typetest og psykologiske test

Vi tilbyder
En udfordrende stilling med en hel del rejseaktivitet. Du bliver ansat i en organisation med ambitioner, løbende udvikling og kompetente kolleger. Karrierekonsulenterne arbejder tæt sammen med forsikringsvejledere og socialfaglige konsulenter. Vi tilbyder ansættelse på attraktive vilkår. Løn- og ansættelsesvilkår følger en intern overenskomst.

Du er velkommen til at kontakte Karrierechef Pernille Hinge på mail phi@dsa.dk for yderligere information.

Ansøgningsfristen er
senest 17. november 20xx kl. 12.00, og du skal sende din ansøgning på mail mærket ”karrierekonsulent” til job@dsa.dk. Du må meget gerne i din ansøgning markere, om du søger begge eller kun den ene stilling. Barselsvikariatet løber op til 9 måneder.