Tro på din akademikertyngde

Mads Clausen havde ingen erhvervserfaring som nyuddannet kandidat, men landede alligevel i en kandidatstilling. Læs her, hvordan Mads bar sig ad.

Erfaring er vigtig! Man hører det igen og igen, når man som jobsøger får feedback på sin ansøgning og oplever at blive fundet for ”let”. For 26-årige Mads Clausen var det hans drive og ihærdighed, der fik ham hurtigt i job som nyuddannet akademiker.

”Jeg har altid vidst, jeg ville læse videre. Derfor tog jeg en kandidat i klinisk videnskab og teknologi umiddelbart efter, jeg var færdig som ergoterapeut. Jeg vidste godt, arbejdsgivere ofte efterspørger erfaring, som jeg jo ikke havde. Men det var et godt tidspunkt at læse videre på. Jeg var vant til at læse, og så havde jeg også praktikperioderne, der havde givet mig erfaringer med virkeligheden,” fortæller Mads Clausen.

Sæt ord på din særlige DNA

Som færdiguddannet ergoterapeut vidste Mads heller ikke præcist, hvad han ville arbejde med, men han vidste, der med tiden bliver færre hænder til at hjælpe flere syge. Derfor så han mange muligheder i at bygge oven på med en kandidat.

”Med en kandidat i klinisk videnskab og teknologi (KVT) er jeg med til at fremme anvendelsen af teknologiske løsninger, der kan optimere arbejdsgange og sikre, at teknologien bliver brugt fornuftigt i fremtiden. Ved at vælge ergoterapistudiet var det mit ønske om at gøre en forskel for andre, der trak. Det ønske kan jeg fortsat opfylde med min kandidat”, fortæller Mads Clausen.

Mads ser sin kandidat som en måde at fremtidssikre sig selv på, og har ikke været et sekund i tvivl om, at der nok skulle være brug for ham derude. Men han har også gjort, hvad han kunne for at blive set, selv om fremgangsmåden både har krævet øvelse og mod for at nå målet.

”Der fandtes ingen stillingsoplag, der søgte en ergoterapeut med kandidat i klinisk videnskab og teknologi. Jeg ville have min kandidat i spil, så jeg satte mig foran computeren og skrev ”velfærdsteknologi og Nordjylland” i søgefeltet. Og så begyndte jeg ellers at dykke ned i det, der dukkede op,” forklarer Mads.

Helt lavpraktisk fandt Mads frem til arbejdspladser, der beskæftigede sig med brug af velfærdsteknologi og dermed kunne se en ide i at trække på de kompetencer, Mads kunne byde ind med.

Vær heldig med vilje

”Jeg skrev først en kort salgstale, jeg kunne lægge ud med i telefonen. Jeg øvede mig, og så ringede jeg og spurgte, om jeg måtte sende en uddybende mail. Nogle gange sendte jeg en mail, før jeg ringede, og jeg bad altid om et kaffemøde, så arbejdsgiveren kunne møde mig,” fortæller Mads.

Det gav pote. Mads fik hurtigt etableret et kaffemøde med en mindre virksomhed, der lavede teknologiske løsninger til sundhedssystemet. De havde imidlertid ikke brug for ham, men han havde gjort et godt indtryk ved mødet, og det betød, at nabovirksomheden ringede og tilbød ham otte ugers praktik.

”Den dag, jeg stoppede, blev jeg inviteret til samtale på en stilling på et demensprojekt i Frederikshavns kommune. Jeg havde netop fået afslag på en stilling som projektmedarbejder på et andet job i kommunen. Demensstillingen vidste jeg slet ikke fandtes, men jeg kunne få mine kompetencer i spil, så jeg sagde ja til at møde op dagen efter. Det var den 21. december og afrejsedagen til juleferien på Bornholm, så jeg spurgte, om det kunne være om morgenen,” siger Mads.

Og det kunne det.

”Jeg var til samtale fra klokken 8-9, og på vej til lufthavnen blev jeg tilbudt jobbet. Det er virkelig tilfældigt, at jeg lige landede som projektleder i et demensprojekt, der sætter både min uddannelse som ergoterapeut og kandidat i klinisk videnskab og teknologi i spil. Men jeg var nok aldrig landet i stillingen, hvis ikke jeg havde lagt en strategi, hvor jeg fra start af søgte meget uopfordret,” vurderer Mads.

Han tog glad på juleferie med den bedste julegave, man kunne tænke sig: Et job, der ventede på ham efter ferien, og en 6 måneder gammel datter på armen.

”Min datters fødsel kom samtidig med min akademikertitel. Hendes tilstedeværelse har sikkert gjort, at jeg ikke panikkede så meget over at komme hurtigt i job, men bare havde øje for målet,” forklarer Mads om sine 6 måneder som aktiv jobsøgende.

Læs om andre akademikeres bedste fif til at  komme i job som sundhedsfaglig kandidat.