Er du nyuddannet, og vil du søge om dagpenge?

Tillykke med din uddannelse. Starter du ikke i job med det samme, kan du søge om dagpenge. Vi giver dig her en guide til, hvordan du gør.

Har du været medlem hos os minimum 1 år, har du ret til dagpenge fra dagen efter din sidste eksamen. Har du ikke været medlem i minimum 1 år før din sidste eksamen, får du en måneds karens og har først ret til at modtage dagpenge en måned efter din sidste eksamen.

Du kan også søge om dagpenge, hvis du kun er ledig i en kort periode, og starter job senere, eller hvis du har et deltidsarbejde, og gerne vil søge om supplerende dagpenge.

Sådan søger du om dagpenge

Hvis du ønsker at søge om dagpenge som nyuddannet, skal du til at begynde med skifte status til nyuddannet, inden du søger om dagpenge. Følg derefter guiden trin for trin. Det er vigtigt, at du gør alle seks ting for at have ret til dagpenge.

1. Meld dig ledig ved jobcentret dagen efter din sidste eksamen

Meld dig ledig på jobnet.dk (jobcentret) på den dag, du gerne vil modtage dagpenge fra. Vil du søge om dagpenge, fra du er færdig på studiet, er det vigtigt, du melder dig ledig allerede dagen efter din sidste eksamen.

Gå til jobnet.dk

2. Skift din status fra studerende til nyuddannet

Når du har meldt dig ledig på jobnet.dk, skal du skifte din status hos os fra studerende til nyuddannet.

Det gør du ved at sende blanketten 'Skift status til nyuddannet' via Mit DSA.

Du kan udfylde den tidligst dagen efter din sidste eksamen, men det er vigtigt, at vi har modtaget din ansøgning senest 14 dage efter din sidste eksamen.

Glemmer du at skifte status inden for de første 14 dage, kan du miste din ret til dagpenge. Har du glemt at skifte status til nyuddannet inden for de 14 dage, så kontakt os hurtigst muligt på tlf. 33 15 10 66.

Gå til "Skift status til nyuddannet"

3. Søg om dagpenge

Du søger om dagpenge ved af udfylde en '"Ansøgning om dagpenge." Her ansøger du om ret til dagpenge, som vi står for at udbetale. Du finder ansøgningen under selvbetjeningen på Mit DSA eller via linket nedenfor. 

Gå til "Ansøgning om dagpenge"

4. Læs Guide til job og dagpenge

Når du bliver ledig, er der en række regler, du skal følge for at have ret til dagpenge. Som a-kasse har vi pligt til at informere dig om disse. Derfor skal du læse og bekræft, du har læst DSA Guide til job og dagpenge. Den præsenterer dig for dine muligheder og forpligtelser som ledig og giver dig de bedste forudsætninger for at komme hurtigt i job.

På det første møde med a-kassen gennemgår vi også de regler, du skal leve op til, når du modtager dagpenge. 

Læs "DSA Guide til job og dagpenge"

5. Begynd din jobsøgning og opret dit CV

Begynd din jobsøgning og registrer den på din Jobblog. Du skal også oprette dit CV på jobnet.dk og herefter importere det til DSAjobsøger. Det skal du gøre senest 2 uger efter, du har meldt dig ledig.

Se her hvordan du importerer dit CV

Gå til din Joblog

6. Udfyld dit dagpengekort og få dagpenge udbetalt

Når vi har godkendt din ret til dagpenge, kan du tidligst fra den 5. sidste hverdag i måneden udfylde dit dagpengekort for den pågældende måned. 

Her skal du også oplyse, om du har arbejdet i den pågældende måned. Uanset om det er i hverdagene eller weekenden.

Søger du om dagpenge fra fx midt i måneden, skal du også oplyse om eventuelle arbejdstimer i måneden før perioden, du søger om dagpenge. Det kan nemlig have betydning for din udbetaling af dagpenge.

Har du ret til dagpenge med forsørgerpligt, skal du også oplyse om dette på det første dagpengekort, du indsender.   

Se, hvordan du udfylder du dit dagpengekort

Dagpenge som lønmodtager i stedet for som nyuddannet

Har du haft arbejde indenfor de sidste 3 år, inden du bliver færdiguddannet, kan det være, du har optjent ret til dagpenge som lønmodtager. Dagpengesatsen for en lønmodtager er ofte højere end dagpengesatsen for en dimittend.

I denne situation skal du ikke skifte status til nyuddannet. Du skal i stedet for søge om ret til dagpenge som lønmodtager. Det er dog en betingelse, at du har været medlem af en a-kasse i hele perioden på de 3 år. 

Er du i tvivl om, hvad der er bedst for dig, og hvordan du skal gøre, så kontakt os.

Meld dig ind i Danmarks billigste a-kasse

Er du bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, sygeplejerske eller radiograf? Vær med i Danmarks billigste a-kasse.

Meld dig ind

Mit DSA

På Mit DSA kan du rette dine oplysninger og samtykker. Du kan også finder alle relevante blanketter, og så kan du finde oversigter over dine samtaler, udbetalinger og feriedagpenge. Det er også her, du finder al din post.

Log ind på Mit DSA