Sygedagpenge

Retten til sygedagpenge er forlænget frem til 30. april 2021. Det sker dog efter andre principper end tidligere.

Senest opdateret 24. marts 2021

Ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med 30. april 2021.

Overordnet set betyder det, at udbetalingen af sygedagpenge forlænges i 2 måneder for sygedagpengemodtagere, der ikke (længere) kan få forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter de gældende regler, og som derfor i perioden fra og med den 1. februar 2021 til og med 30. april 2021 skulle overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Disse personer vil få ret til fortsat at få udbetalt sygedagpenge i 2 måneder, idet overgangen til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse udskydes i 2 måneder.

For personer, der har fået forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter de midlertidige regler i § 26 f, der gjaldt frem til 31. januar 2021, og som skulle overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse i marts eller april 2021, betyder det, at kommunen igen skal tage stilling til, om udbetalingen af sygedagpenge kan forlænges efter de almindelige regler i loven. Det vil sige, at sager, der er afgjort efter § 26 f, og som ophører i den fastsatte periode, efter forslaget skal vurderes igen, inden udbetalingen evt. skal forlænges 2 måneder.

Ret til sygedagpenge som lønmodtager

Lønmodtagere, der ikke kan varetage deres arbejde, fordi de er i den særlige risikogruppe for COVID-19, har ret til sygedagpenge. Det samme gælder, hvis lønmodtageren har en pårørende eller deler husstand med en person, og lønmodtageren af den grund ikke kan varetage sit arbejde.

Der skal foreligge lægedokumentation, og arbejdsgiveren skal erklære, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller at ændre lønmodtagerens arbejdsopgaver på en sådan måde, at arbejdet kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer, der er i øget risiko for smitte med COVID-19.

Arbejdsgiver skal desuden erklære, at lønmodtageren fritages helt fra sin arbejdsforpligtelse.

Lønmodtageren skal opfylde betingelserne for ret til sygedagpenge, herunder beskæftigelseskravet over for kommunen, dog med undtagelse af kravet om uarbejdsdygtighed.