Dagpenge og kompensation for selvstændige

Herunder kan du læse mere om dine muligheder for at få udbetalt dagpenge og få økonomisk kompensation, hvis du er selvstændig under COVID-19.

Senest opdateret 13. januar 2021

Kan du få dagpenge som selvstændig indlejer, hvis du bliver sendt hjem?

Som indlejer kan du drive selvstændig virksomhed både som hoved- og bibeskæftigelse. 

Driver du selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, kan du kun få dagpenge, hvis lukker din virksomhed og afmelder den alle offentlige registre. Bemærk, fra den dag du lukker din virksomhed, går der 3 uger, før du kan få dagpenge. Læs mere om ophør af virksomhed

Dette gælder også, hvis du er selvstændig og arbejder som indlejer på en klinik – og bliver sendt hjem af klinikejeren.

Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, har du mulighed for at søge om supplerende dagpenge efter reglerne for bibeskæftigelse

Er du syg eller sendt i karantæne?

Som selvstændig kan du få sygedagpenge fra kommunen, hvis du bliver du sendt hjem, fordi du er syg, eller fordi du er blevet sat i karantæne på grund af risiko for smitte. Det kræver, du har en sygedagpengeforsikring. Har du ikke det, kan du først få sygedagpenge efter 14 dages sygdom.

Læs mere om sygedagpenge

Kompensationsordninger

Kompensation til selvstændige og freelancere

Kompensation til selvstændige

Oplever du mere end 30 pct. nedgang i din virksomheds omsætning som konsekvens af COVID-19, kan du blive kompenseret for op til 90 pct. af dit omsætningstab Hvis din virksomhed har været omfattet af forbud mod at holde åbent, og du ikke har haft omsætning i lukkeperioden, kan du få kompenseret op til 100 pct. Af omsætningstabet. Der kan - dog maksimalt udbetales 23.000 kr. pr. måned pr. ejer i virksomheden.

Har du en medarbejdende ægtefælle i virksomheden, kan kompensationen udgøre op til 46.000 kr. pr. måned.

Muligheden for kompensation løber frem til 31. januar 2021 – og man skal søge om kompensationen senest 28. februar 2021. 

Kompensation til freelancere

Oplever du et indtægtstab på mere end 30 pct. som konsekvens af at du har været ramt af sanktioner som følge af COVID-19, kan du få kompensation for 90 pct. af indtægtstabet. Har du udelukkende B-indkomst kan du maksimalt få udbetalt 23.000 kr. pr. måned. Hvis du både har A- og B-indkomst kan du maksimalt få udbetalt 20.000 kr. pr. måned.
Din kompensationsperiode afhænger af, hvilke restriktioner du har været ramt af – og du skal kunne dokumentere at have været omfattet af restriktionerne. Du skal have søgt om kompensationen senest 28. februar 2021

Læs mere hos Virksomhedsguiden om, hvordan du får kompensation 

Kompensation til selvstændige uden et CVR-nummer

Det er ikke nødvendigt at have et CVR-nummer for at få kompensation. Oplever du et fald i din B-indkomst på 30 pct., kan du blive kompenseret op til 90 pct. - maks. 23.000 kr. pr. måned.

Kompensation for faste udgifter for perioden 9. juli 2020 til 31. oktober 2020

Har din virksomhed i perioden været omfattet af forbud mod at holde åbent, begrænsninger i åbningstiden, eller påvirket af forsamlingsforbud på 50 personer (private arrangementer) eller 500 personer (offentligt tilgængelige arrangementer), kan du søge om kompensation for faste omkostninger.

Du skal have oplevet et omsætningstab på mindst 35 %, og de faste omkostninger skal udgøre mindst 4.000 kr. pr. måned.

Kompensationen udgør fra 40 til 80 pct. af de faste omkostninger – ud fra følgende:

 • 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 90 pct. op til 100 pct.
 • 75 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 85 pct. op til 90 pct.
 • 70 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 80 pct. op til 85 pct.
 • 65 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 75 pct. op til 80 pct.
 • 60 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 70 pct. op til 75 pct.
 • 55 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 65 pct. op til 70 pct.
 • 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 60 pct. op til 65 pct.
 • 45 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 55 pct. op til 60 pct.
 •  40 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 50 pct. op til 55 pct.
 • 35 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 45 pct. op til 50 pct.
 • 30 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 40 pct. op til 45 pct.
 • 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 35 pct. op til 40 pct.

Du skal søge om kompensation efter denne ordning senest 1. februar 2021.

Læs mere i virksomhedsguiden

Kompensation til stedbundne faste omkostninger, fx lokaler, bygninger, vand, varme og forsikringer

En virksomhed kan opnå kompensation for stedbundne faste omkostninger, hvis virksomheden:
• er ramt af én eller flere af de COVID-19-relaterede restriktioner, og som følge heraf har en forventet omsætningsnedgang på:
o Minimum 35 pct. ved virksomhedens kompensationsperiode inden for perioden fra og med den 19. august 2020 til og med den 31. oktober 2020.
o Minimum 30 pct. ved virksomhedens kompensationsperiode inden for perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar 2021.
• har stedbundne faste omkostninger for minimum 4.000 kr. pr måned, og
• er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senest den 18. august 2020.
Du omkostninger, der er omfattet af ordningen er:
• Husleje
• Renter og bidrag på lån i ejendommen
• Forbrugsudgifter til el, vand og varme
• Ejendomsforsikring og -skatter
Virksomheden kan opnå 50 pct. kompensation for stedbundne faste omkostninger. Hvis
virksomheden har forbud mod at holde åbent og ikke har omsætning i perioden, hvor
forbuddet er gældende, kan den opnå 100 pct. kompensation for de stedbundne faste
omkostninger.
Den maksimale kompensation er 50.000 kr. pr. måned pr. virksomhed (CVR-nr.) og sidste frist for at søge er 28. februar 2021.

Læs mere i Virksomhedsguiden

FAQ om COVID-19

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en FAQ med en række spørgsmål og svar om COVID-19 og dagpenge. De opdaterer løbende listen.

Gå til STAR's hjemmeside