Ret til dagpenge som lønmodtager

Her kan du se, om du kan få dagpenge eller sygedagpenge, hvis du er i arbejde og mister dit job, bliver syg eller er i den særlige risikogruppe.

Senest opdateret 11. marts 2021

Ret til dagpenge, hvis du er løst ansat eller tilkaldevikar

Er du løst ansat/tilkaldevikar, har du som udgangspunkt ikke krav på et opsigelsesvarsel. Er det tilfældet, kan du søge dagpenge, hvis din arbejdsgiver sender dig hjem.

Ret til dagpenge, hvis du er fastansat

Som fastansat har du typisk krav på et opsigelsesvarsel, hvis din arbejdsgiver opsiger dig. Din arbejdsgiver kan dog sende dig hjem uden løn under særlige forhold fx på grund af force majeure. Det kræver dog, at det er aftalt i forvejen og at det står i din ansættelsesaftale eller i overenskomstaftale.

Du kan derfor søge dagpenge, hvis disse tre betingelser gælder:

  • En force majeure situation er indskrevet i din ansættelseskontrakt eller overenskomst.
  • Betingelserne for hjemsendelse uden løn er opfyldt.
  • Du bliver ledig som følge af hjemsendelsen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har slået fast, at COVID-19 udgør en force majeure situation.

Hvis din arbejdsgiver sætter dig ned i tid, skal vi sidestille det med et arbejdsophør. Hvis ændringerne ikke er varslet, med det der svarer til dit opsigelsesvarsel, vil du får en karantæne på 111 timer, hvilket svare til 3 ugers dagpenge.

Læs mere i afsnittet ”Opsigelse med for kort varsel”.

Ret til dagpenge, hvis du er timelønnet

Er du timelønnet, kan du muligvis søge dagpenge. Det afhænger af, om du er ansat med eller uden et opsigelsesvarsel.

  • Du kan søge dagpenge, hvis din arbejdsgiver ikke har pligt til at give dig et opsigelsesvarsel.
  • Har du et opsigelsesvarsel, gælder der det samme for dig som for fastansatte – se under afsnittet ”Fastansat”.

Hvis du som timelønnet bliver syg, har du som udgangspunkt ikke ret til løn under sygdom. Hvis du er blevet syg, kan du i stedet søge sygedagpenge hos kommunen. Læs om sygedagpenge som timelønnet. Er du i tvivl om reglerne, kan du kontakte os pr. telefon 33 15 10 66.

Ret til dagpenge, hvis du er provisionslønnet

Som provisionslønnet gælder de samme regler for dig som for lønmodtagere med fast løn eller timeløn. Se afsnittet 'Ret til dagpenge, hvis du er fastansat' eller 'Ret til dagpenge, hvis du er timelønnet'.

Ret til sygedagpenge ved øget risiko for smitte med COVID-19

Lønmodtagere, der ikke kan varetage deres arbejde, fordi de er i den særlige risikogruppe for COVID-19, har ret til sygedagpenge.

Læs mere under Sygedagpenge

FAQ om COVID-19

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en FAQ med en række spørgsmål og svar om COVID-19 og dagpenge. De opdaterer løbende listen.

Gå til STAR's hjemmeside