Dagpenge under COVID-19

Se her, hvordan COVID-19 påvirker dine muligheder og ret til dagpenge.

Senest opdateret 26. marts 2021

Dagpengeperioden forlænges

Er du på dagpenge, kan du få udbetalt dagpenge i op til 4 måneder længere.
Forbrug af dagpengeperioden (både ydelsesperioden og referenceperioden) sættes på pause i perioden fra 1. januar 2021 til 30. april 2021. Det gælder både, hvis du er på dagpenge med en ordinære dagpengeret eller med den fleksible forlængede dagpengeret.

Det betyder, at du 30. april 2021 har brugt det samme af din dagpengeperiode, som du havde 31. december 2020. Du kan altså ikke opbruge din ret til dagpenge i denne periode.

Ingen karens

Perioden 1. januar 2021 til 30. april 2021 skal også regnes med som en ”død periode” i forhold til opgørelse af løbende karens.

Det betyder, at en 4-måneders karensperiode forlænges med endnu en periode på 4 måneder, så du ikke får en karens på grund af for lidt beskæftigelse i perioden 1. januar 2021 til 28. februar 2021.

Hvis din karensperiode på 4 måneder fx er 1. december 2020 til 31. marts 2021, så vil vi i stedet skulle opgøre, om du skal pålægges en karens i perioden 1. december 2020 til 31. juli 2021.

De timer som bliver indberettet til indkomstregistret i perioden 1. december 2020 til 31. juli 2021. medregnes i opgørelsen af, om du har haft mere end 148 timer i karensperioden.

Kan du arbejde i beredskabet som ledig?

Er du ledig og blevet godkendt til at arbejde i beredskabet med løn? Så skal du søge om supplerende dagpenge. 

Ret til sygedagpenge

Retten til sygedagpenge forlænges til og med den 31. januar 2021.

Læs mere under sygedagpenge

FAQ om COVID-19

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en FAQ med en række spørgsmål og svar om COVID-19 og dagpenge. De opdaterer løbende listen.

Gå til STAR's hjemmeside