For arbejdsgivere

Som arbejdsgiver har du mulighed for at få lønkompensation til dine medarbejdere under COVID-19.

Senest opdateret 14. januar2021

Mulighed for lønkompensation til arbejdsgivere

Regeringen har indgået en aftale med arbejdsmarkedet parter, som skal holde hånden under de danske arbejdspladser og sikre, at flere lønmodtagere får løn som normalt, selv om deres arbejdsgiver er ramt af konsekvenser af COVID-19.

Aftalen giver arbejdsgivere mulighed for at få kompenseret mellem 75-90 pct. af deres lønudgifter under forudsætning af, at de bl.a. udbetaler fuld løn og ikke afskediger medarbejdere i perioden.

Få flere detaljer om aftalen og muligheden for lønkompensation eller på virksomhedsguiden.dk.

Arbejdsfordeling

Ordningen om arbejdsfordelingen er en mulighed for virksomheder, der i en periode ikke har opgaver nok til at beskæftige alle ansatte, og som ønsker at undgå afskedigelser.

Læs mere om arbejdsfordeling

Skal du som arbejdsgiver betale G-dage?

G-dage ved afskedigelse eller hjemsendelse
Som arbejdsgiver skal du ikke betale G-dage, hvis du afskediger, hjemsender (eller lignende) en medarbejder, og følgende betingelser er opfyldt:

  • Afskedigelsen, hjemsendelsen og lignende skyldes force majeure. En force majeure situation skal være indskrevet i medarbejderens ansættelsesaftale eller den overenskomst, som aftalen er en del af.
  • Afskedigelsen, hjemsendelsen og lignende skyldes standsning af virksomheden eller lukning af udefrakommende, ekstraordinære arbejdshindringer, som ikke kunne være forudset eller afværget ved modforanstaltninger.
  • Ved hver enkelt afskedigelse, hjemsendelse og lignende skal man vurdere, hvorvidt tilfældet beror på den nuværende COVID-19 situation.

G-dage ved midlertidig arbejdsfordeling

Du skal ikke betale G-dage til medarbejdere, der er omfattet af midlertidige arbejdsfordelinger, der iværksættes i perioden 14. september 2020 til 31. december 2021.
I stedet for skal du betale et fast arbejdsgiverbidrag, der svarer til et beløb på 3 G-dage pr. måned, som medarbejderen deltager i arbejdsfordelingen. Èn G-dag svaret til 891 kr. (2021-niveau). Du skal altså maksimalt betale 2.673 kr. pr. måned pr, medarbejder.

Kan du sende medarbejdere hjem uden løn?

Alt efter om dine medarbejdere er løst ansat/tilkaldevikarer, fastansatte eller timelønnede, gælder der forskellige regler ved hjemsendelse uden løn. Læs mere nedenfor her.

Løst ansat/tilkaldevikarer
Er dine medarbejdere løst ansat eller tilkaldevikarer, har de som udgangspunkt ikke krav på et opsigelsesvarsel fra dig, og du kan sende dem hjem uden løn. Medarbejderne kan søge dagpenge, hvis de er medlem af en a-kasse.

Fastansatte medarbejdere
Fastansatte medarbejdere har typisk krav på et opsigelsesvarsel, hvis du afskediger dem eller sender dem hjem uden løn. Men ved en force majeure situation kan du sende dine medarbejdere hjem uden løn, hvis det er indskrevet i deres ansættelsesaftale eller står i den overenskomst, som aftalen er en del af.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har slået fast, at COVID-19 udgør en force majeure situation. Du kan derfor sende dine medarbejdere hjem uden løn, hvis der ikke er arbejdsopgaver nok til medarbejderne grundet COVID-19 situationen, og det altså er en del af de aftalte ansættelsesvilkår, at der kan ske hjemsendelse uden løn i tilfælde af force majeure.

Timelønnede medarbejdere
Har dine timelønnede medarbejdere krav på et opsigelsesvarsel, gælder de samme regler som for fastansatte. Har de ikke krav på et opsigelsesvarsel, kan du afskedige eller sende dine medarbejdere hjem uden løn, og de kan søge om dagpenge.

Kontakt STAR's hotline

Er du arbejdsgiver, kan du kontakte STAR's hotline og få svar på dine spørgsmål til de nye tiltag.

Tlf. 72200350