Barselsdagpenge og job

Læs om reglerne for barselsdagpenge som lønmodtager og hvis du får job, mens du er på barsel.

For at få ret til barselsdagpenge, skal du opfylde ét af følgende beskæftigelseskrav:

  • Du skal som fuldtidsforsikret have haft en samlet indkomst på mindst 238.512 kr. inden for de seneste 3 år. Du kan højst medregne 19.876 kr. pr. måned (2020-tal). Indkomsten skal du have haft, mens du har været medlem af en a-kasse.
  • Du skal have arbejdet mindst 160 timer indenfor de sidste fire måneder før orloven, og mindst 40 timer pr. måneden skal ligge i mindst tre af de fire måneder. Du skal desuden være i beskæftigelse senest dagen før din orlov eller på første dag i orloven.

Kommer du i arbejde fuld tid under orloven, på et tidspunkt hvor der er mere end otte uger tilbage af din orlov, bliver du betragtet som beskæftiget. Dermed kan du forlænge orloven eller udskyde den til senere afholdelse. Når du er gået på barselsorlov, må du tidligst begynde at arbejde to uger efter fødslen.

Er du ledig i fuldt omfang ved orlovens start og får arbejde på nedsat tid, vil barselsdagpengene for de resterende timer fortsætte frem til det tidspunkt, hvor orloven oprindelig ville være ophørt.

Økonomi under barsel

Husk at planlægge din barsel godt.
Du kan læse videre her og få nogle inputs til planlægningen.

Du kan altid ringe til os på tlf: 33 15 10 66 eller skrive til os via Min indbakke.

Læs videre her

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 33 15 10 66.
Du kan også skrive til os via Indbakken på Mit DSA.

Se åbningstider