Barsel som studerende

Er du studerende, kan du som udgangspunkt ikke få barselsdagpenge, men du kan få ekstra SU-klip. Der findes dog enkelte situationer, hvor det er muligt at få barselsdagpenge som studerende.

Ekstra SU-klip (fødselsklip)

Er det ikke muligt at få barselsdagpenge, kan du få ekstra SU-klip (fødselsklip).

Det er Statens Uddannelsesstøtte (SU), der tildeler dig ekstra SU-klip, og det er hos dem, du skal søge om de ekstra klip.

Du kan læse mere om regler og betingelser for ekstra klip her:

SU Styrelsen - Barn på en videregående uddannelse

Du kan også kontakte din studievejleder eller Studenterrådgivningen, hvis du vil vide mere.

Barselsdagpenge

Som studerende kan du i 3 situationer have ret til barselsdagpenge, i alle 3 situationer er det en forudsætning, at du er betalende medlem af DSA.

Du skal være betalende medlem

Du kan ikke være kontingentfritaget (dvs. have gratis medlemskab af DSA), hvis du vil modtage barselsdagpenge. Du skal derfor ændre dit medlemskab hos os, hvis du har gratis studiemedlemskab, så du bliver betalende medlem i orlovsperioden.

1. Du har et arbejde ved siden af dit studie

Hvis du har et fast arbejde og har arbejdet et vist antal timer samtidig med dit studie, kan du have ret til barselsdagpenge. For at få barselsdagpenge, skal du opfylde følgende betingelser. Du skal:

  • være ansat senest dagen før din orlov eller på første dag i din orlov.
  • have arbejdet mindst 160 timer inden for de seneste fire måneder før din orlov. Timerne skal være fordelt således, at du skal have arbejdet minimum 40 timer i tre af de fire måneder.
  • have daglig fysisk samvær med dit barn under barslen.
  • være eller blive kontingentbetalende medlem i stedet for gratis medlem.

Hvor meget du kan få i barselsdagpenge afhænger af, hvor mange timer du arbejder om ugen, og hvor meget du får i løn.

Du skal være betalende medlem

Du skal huske at få ændret dit medlemskab hos os, hvis du har gratis studiemedlemskab, så du bliver betalende medlem i orlovsperioden.

Din arbejdsgiver anmelder din barsel

Hvis du opfylder betingelserne for at få barselsdagpenge, skal du bede din arbejdsgiver om at oplyse Udbetaling Danmark, at du skal på barsel.

Når din arbejdsgiver har oplyst om din barsel, modtager du et brev med Digital Post fra Udbetaling Danmark med overskriften 'Søg om barselsdagpenge'. Her bliver du bedt om at gå ind på deres selvbetjeningsløsning på borger.dk under "Din Barsel" for at søge om barselsdagpengene. Her kan du også følge dit forløb og læse mere om reglerne.

Barselsdagpenge og ekstra SU-klip samtidig

Opfylder du ovenstående betingelser for ret til barselsdagpenge, har du mulighed for også at få ekstra SU-klip samtidig med barselsdagpengene. De ekstra SU-klip skal du søge om hos Statens Uddannelsesstøtte. Vær opmærksom på, at barselsdagpenge også indgår i fribeløbet.

2. Du holder orlov fra din uddanelse og melder dig ledig

Hvis du holder orlov fra dit studie og melder dig ledig, kan du have ret til barselsdagpenge. For at kunne få barselsdagpenge, skal du:

  • være berettiget til dagpenge og medlem af DSA.
  • holde orlov fra din uddannelse.
  • være eller blive kontingentbetalende medlem i stedet for gratis medlem.

Er du berettiget til dagpenge?

Hvis du er begyndt på en overbygning af din sundhedsfaglige bacheloruddannelse, kan du have ret til dagpenge. Har du forud for dit studie haft arbejde, fx som sygeplejerske inden du begyndte at læse til sundhedsplejerske, kan du også have ret til dagpenge.

Du skal være betalende medlem

Du skal huske at få ændret dit medlemskab hos os, hvis du har gratis studiemedlemskab, så du bliver betalende medlem i orlovsperioden.

Du skal søge orlov inden du kan få barselsorlov

Før du kan søge om barselsdagpenge, skal du have taget reel orlov fra dit studie med henblik på at arbejde (altså ikke barselsorlov). Reel orlov betyder også, at orloven fra studier skal have en vis længde, det kan fx være et semester. Det er vigtigt, at du i god tid kontakter dit uddannelsessted og forhører dig om deres regler for orlov og frister for ansøgning. De kan nemlig være meget forskellige fra uddannelsessted til uddannelsessted.

Tjek satsen for dagpenge inden du søger

Det beløb/sats du kan få i barseldagpenge svarer til det beløb/sats du kan få i dagpenge. Det er derfor en god idé at tjekke satsen, inden du søger om dagpenge, for måske kan det bedre betale sig for dig at få ekstra SU-klip.

Meld dig ledig og søg om dagpenge

Når du har fået orlov fra dit studie, skal du på første ledighedsdag melde dig ledig på Jobnet.dk, søge om dagpenge hos os og i øvrigt opfylde betingelserne for ret til dagpenge.

Du kan gå på barsel 4 uger før termin. Det betyder, at du skal starte orlov og ledigmelde dig tidligere end denne dato.

Hvis du holder ”barselsorlov” fra dit studie i stedet for ”orlov”, kan du ikke samtidig stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og i det tilfælde vil du ikke være berettiget til dagpenge og efterfølgende barselsdagpenge.

Mindre intensiv indsats

6 uger før du går på barsel, kan du blive omfattet af det, der hedder ”mindre intensiv indsats”. Det betyder blandt andet, at du bliver fritaget for personligt fremmøde til samtaler hos os og i jobcentret. Og at du ikke skal søge arbejde. Det er jobcentret, der godkender dig til mindre intensiv indsats.

Vi anmelder din barsel

4 uger før din termin anmelder vi din barsel til Udbetaling Danmark. Når vi har sendt indberetningen, modtager du et brev med Digital Post fra Udbetaling Danmark med overskriften 'Søg om barselsdagpenge'. Her bliver du bedt om at gå ind på deres selvbetjeningsløsning på borger.dk under "Din Barsel" for at søge om barselsdagpengene. Her kan du også følge dit forløb og læse mere om reglerne.

3. Du er i lønnet praktik

Du kan have ret til barselsdagpenge, hvis du:

  • er elev i lønnet praktik på din første orlovsdag eller dagen før.
  • er eller bliver kontingentbetalende medlem i stedet for gratis medlem.

Du kan ikke få barselsdagpenge, hvis din første orlovsdag ligger i en periode med undervisning på uddannelsesstedet.

Du skal være betalende medlem

Du skal huske at få ændret dit medlemskab hos os, hvis du har gratis studiemedlemskab, så du bliver betalende medlem i orlovsperioden.

Din arbejdsgiver anmelder din barsel

Hvis du opfylder betingelserne for at få barselsdagpenge, skal du bede din arbejdsgiver/praktiksted om at oplyse Udbetaling Danmark, at du skal på barsel.

Når din arbejdsgiver har oplyst om din barsel, modtager du et brev med Digital Post fra Udbetaling Danmark med overskriften 'Søg om barselsdagpenge'. Her bliver du bedt om at gå ind på deres selvbetjeningsløsning på borger.dk under "Din Barsel" for at søge om barselsdagpengene. Her kan du også følge dit forløb og læse mere om reglerne.

 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 33 15 10 66. Du kan også skrive til os via Indbakken på Mit DSA.

Se åbningstider