Opsigelse af eget job

Hvis du selv vil sige dit arbejde op, skal du være opmærksom på, at du ikke kan få dagpenge i de første tre uger (svarende til udbetaling af 111 timer), du er ledig.

Det samme gælder, hvis du tager ulønnet orlov fra dit arbejde. Læs mere om karantæner

Der er dog nogle situationer, hvor du kan få dagpenge, efter du er fratrådt dit arbejde. De typiske grunde kan være:

  • du siger op, fordi du af helbredsmæssige årsager ikke kan fortsætte i dit arbejde
  • du siger op, fordi du ikke kan få passet dine børn eller andre familiemedlemmer, der kræver pleje
  • du siger op, fordi din ægtefælle har fået nyt arbejde i en anden landsdel, og I derfor skal flytte

For hver grund er der flere betingelser, der skal være opfyldt. Læs mere om de gyldige grunde i afsnittet om karantæner. Hvis du har en gyldig grund, kan du undgå karantæne og få dagpenge fra DSA umiddelbart efter, du er blevet ledig.

Vi anbefaler, at du kontakter DSA, hvis du overvejer at sige dit arbejde op. Så kan vi vejlede dig om, hvad du skal være opmærksom på, og hvilke konsekvenser dit valg har for dig, inden du træffer det.

Tidsbegrænset arbejde

Har du været ansat i en tidsbegrænset stilling, der er ophørt, kan du få dagpenge umiddelbart efter din sidste arbejdsdag, hvis du ikke selv har fundet et nyt arbejde. Din arbejdsgiver skal betale godtgørelse for de første 2 dage, du er ledig. Derefter kan DSA udbetale dagpenge til dig. Betaler din arbejdsgiver ikke godtgørelsen til dig, kan vi hjælpe dig. Læs mere om G-dage - tjek links

Hvis du stopper med at arbejde, før kontrakten udløber, gælder de samme regler, som hvis du var blevet opsagt, eller selv har sagt din stilling op. Læs mere i relevante afsnit herover.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 33 15 10 66. Du kan også skrive til os via Indbakken på Mit DSA.

Se åbningstider

Læs mere her om ret og pligt

Klik her