Bannerbillede

Ansøg om medlemskab under 30 år

Om studiemedlemskab

Studiemedlemskab er gratis, når du studerer, er under 30 år og har en mindre indtægt. Du kan være gratis studiemedlem i op til 5 år, og du kan få dagpenge dagen efter din sidste eksamen, hvis du har været medlem minimum 1 år forinden. 

Du skal dog huske at skifte status fra studerende til nyuddannet efter din sidste eksamen og melde dig ledig på jobnet.dk fra første dag, du skal have dagpenge.

Kriterier for medlemskab

For at få gratis studiemedlemskab skal du kunne svare "Ja" til alle udsagn under punktet "Grundlæggende forhold". Hvis du svarer "Nej" til ét eller flere udsagn, skal du ringe til os på tlf. 33 15 10 66.

 

Ansøg om studiemedlemskab

Jeg ønsker
Optagelse:

*
Grundlæggende forhold
Jeg er uden offentlig forsørgelse, som fx kontanthjælp, førtidspension m.m. (Bemærk, hvis du modtager SU og handicaptillæg, så tæller det ikke som offentlig forsørgelse.)

*
Jeg er opmærksom på, at jeg kun kan blive gratis studiemedlem, hvis min samlede indtægt på årsbasis ikke overstiger 228.996 kr. inkl. SU.

*
Jeg havde bopæl og ophold i Danmark lige før uddannelsen begyndte. Det er tilstrækkeligt med dagen før.

*
Oplysninger om dig
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Jeg er dansk statsborger

*
Hvis du ikke er dansk statsborger, har du da varig opholds- og arbejdstilladelse i Danmark?

Jeg arbejder i min egen eller min ægtefælles selvstændige virksomhed, eller jeg eller min ægtefælle er momsregistreret.

*
Jeg eller min ægtefælle ejer anparter eller aktier i det selskab, hvor jeg er ansat.

*
Tro og love
Jeg erklærer på tro og love, at mine oplysninger er rigtige, jf. paragraf 86, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
*

Til top