Dagpenge generelt

DSA udbetaler dagpenge til dig, hvis du ikke har fået job, efter du har afsluttet din uddannelse, hvis du har mistet dit job, eller hvis du er stoppet som selvstændig erhvervsdrivende.

Når du er ledig, står vi klar til at hjælpe dig videre i din karriere. Vi tilbyder blandt andet sparring på dine ansøgninger og råd og vejledning til jobsøgning, så du hurtigt kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. 

Du har ret til dagpenge i op til 3.848 timer inden for en periode på 3 år. 

Betingelser

For at få dagpenge skal du:

  • have været medlem af DSA i mindst 1 år. Er du overflyttet fra en anden a-kasse, kan din tidligere medlemsperiode medregnes.
  • stå til rådighed for arbejdsmarkedet, være aktivt arbejdssøgende og være tilmeldt jobnet.dk som ledig fra din første ledighedsdag.
  • som fuldtidsforsikret have haft en samlet indkomst på mindst 233.376 kr. inden for de seneste 3 år. Du kan højst medregne 19.448 kr. pr. måned (2019-tal). Indkomsten skal du have haft, mens du har været medlem af en a-kasse.
  • som deltidsforsikret have haft en samlet indkomst på mindst 155.580 kr. inden for de seneste 3 år. Du kan højst medregne 12.965 kr. pr. måned (2019-tal). Indkomsten skal du have haft, mens du har været medlem af en a-kasse.

Hvis du indberetter højeste medregningsbeløb pr. måned, vil det således tager dig 1 år at optjene retten til en ny dagpengeperiode. Hvis din indtjening er mindre og du dermed indberetter et mindre beløb vil optjeningsperioden være tilsvarende længere. Dette gælder både fuldtids- og deltidsforsikrede.

Har du arbejde på deltid, eller arbejder du som vikar, skal du bruge en frigørelsesattest (AR 230), hvis du vil have supplerende dagpenge.

Beregning

Hvis du er ledig for første gang, eller du har genoptjent retten til en ny periode med dagpenge, beregner vi din dagpengesats på baggrund af de 12 bedst lønnede måneder inden for de seneste 24 måneder. De 24 måneder skal ligge før din ledighed. Din dagpengesats bliver beregnet på timebasis, da du forbruger dine dagpenge pr. time.

Hvis du har haft færre end 12 måneder med lønindkomst inden for de seneste 24 måneder, skal alle månederne med lønindkomst inden for de seneste 24 måneder indgå i beregningen af din dagpengesats.

Hvis du ikke har haft en lønindtægt inden for de seneste 24 måneder, kan vi beregne din dagpengesats på grundlag af alle måneder med lønindtægt inden for de seneste 36 måneder. 

Den højeste sats, du som fuldtidsforsikret kan få, er på 18.866 kr. om måneden. Det kræver, at du i gennemsnit har tjent mindst 22.786 kr. om måneden. Deltidsforsikrede kan højst få 12.577 kr. om måneden i dagpenge. Der ingen ingen mindstesats for, hvor mange dagpenge du kan få.

Har du først fået beregnet en dagpengesats, vil den ikke blive genberegnet, så længe du er ledig. På den måde bliver det mere attraktivt at tage lavere lønnet arbejde i kortere perioder, mens du er ledig.

Jeg har haft egen virksomhed 

Hvis du har haft din egen virksomhed, er det vigtigt, du aktivt har lukket virksomheden, solgt eller overdraget den til en anden, før du kan modtage dagpenge. 

Læs mere om reglerne for selvstændig virksomhed her.

Jeg er nyuddannet

Er du meldt ind i DSA som nyuddannet, giver din uddannelse adgang til dagpenge, og du har allerede ret til dagpenge en måned efter, du har afsluttet din uddannelse. Du kan vente med at tilmelde dig som ledig på jobnet.dk til dette tidspunkt.

Læs om, hvordan du melder dig ledig og søger dagpenge.

Snart ledig

Nyuddannet uden job
Hvis du er meldt ind i DSA som nyuddannet og endnu ikke har fået dit første job, kan du få dagpenge allerede en måned efter, du har afsluttet din uddannelse. Har du været medlem af en a-kasse i mindst et år, mens du har studeret, kan du få dagpenge allerede, når du har bestået din sidste eksamen og frameldt dig uddannelsesinstitutionen.

Vil du melde dig ledig som nyuddannet, kan du gøre det ved at følge tringuiden ledig som nyuddannet.

Opsagt af arbejdsgiver
Hvis du er blevet sagt op, er din arbejdsgiver forpligtet til at betale dig løn i hele din opsigelsesperiode. Hvor lang den periode er afhænger af, hvordan og hvor længe du har været ansat. Reglerne om opsigelsesperioder findes i overenskomster og lovgivning. Har du spørgsmål til længden af din opsigelsesperiode, anbefaler vi, at du kontakter din faglige organisation, der kan hjælpe dig her.

Hvis du er blevet opsagt, men selv vælger at stoppe i dit arbejde før den sidste dag i opsigelsesperioden, eller du får et for kort opsigelsesvarsel, kan du først få dagpenge efter tre uger. Læs mere om karantæne 

Har du ikke fundet et nyt job inden opsigelsesperioden er slut, kan du melde dig ledig og søge om dagpenge dagen efter din ansættelse er ophørt.

Din arbejdsgiver skal betale godtgørelse til dig for de første 2 dage, du er ledig - også kaldet G-dage. Derefter kan DSA udbetale dagpenge til dig. Betaler din arbejdsgiver ikke godtgørelsen til dig, kan DSA hjælpe dig. Læs mere om G-dage 

Vil du melde dig ledig som lønmodtager, kan du gøre det ved at følge tringuiden ledig som lønmodtager.

Opsigelse af eget job
Hvis du selv vil sige dit arbejde op, skal du være opmærksom på, at du ikke kan få dagpenge i de første tre uger, du er ledig. Det samme gælder, hvis du tager ulønnet orlov fra dit arbejde. Læs mere om karantæner.

Der er dog nogle situationer, hvor du kan få dagpenge, efter du er fratrådt dit arbejde. De typiske grunde kan være:

  • du siger op, fordi du af helbredsmæssige årsager ikke kan fortsætte i dit arbejde
  • du siger op, fordi du ikke kan få passet dine børn eller andre familiemedlemmer, der kræver pleje
  • du siger op, fordi din ægtefælle har fået nyt arbejde i en anden landsdel, og I derfor skal flytte

For hver grund er der flere betingelser, der skal være opfyldt. Læs mere om de gyldige grunde i afsnittet om karantæner. Hvis du har en gyldig grund, kan du undgå karantæne og få dagpenge fra DSA umiddelbart efter, du er blevet ledig.

Vi anbefaler, at du kontakter DSA, hvis du overvejer at sige dit arbejde op. Så kan vi vejlede dig om, hvad du skal være opmærksom på, og hvilke konsekvenser dit valg har for dig, inden du træffer det.

Tidsbegrænset arbejde
Har du været ansat i en tidsbegrænset stilling, der er ophørt, kan du få dagpenge umiddelbart efter din sidste arbejdsdag, hvis du ikke selv har fundet et nyt arbejde. Din arbejdsgiver skal betale godtgørelse for de første 2 dage, du er ledig. Derefter kan DSA udbetale dagpenge til dig. Betaler din arbejdsgiver ikke godtgørelsen til dig, kan vi hjælpe dig. Læs mere om G-dage 

Hvis du stopper med at arbejde, før kontrakten udløber, gælder de samme regler, som hvis du var blevet opsagt, eller selv har sagt din stilling op. Læs mere i relevante afsnit herover.


Til top