Om arbejdspladsen

DSA er en arbejdsplads med højt til loftet. Afstanden fra medarbejder til ledelse er kort og uformel. Samarbejdskulturen udspringer af respekt for den enkelte og et fælles ønske om at yde maksimal kvalitet og service overfor vores medlemmer.

I praksis betyder det eksempelvis, at forslag til udvikling af trivsel og arbejdsprocesser bliver taget alvorlige og værdsat. Nye tiltag gennemføres hurtigt efter, at idéen er formuleret og kvaliteten er sikret. Der er fokus på den enkeltes trivsel og udvikling, og på at hverdagen glider lettest, når den tilsættes en god portion humor.

DSA igangsætter løbende projekter med fokus på at øge værdien af medlemskabet for vores medlemmer og på at udvikle en attraktiv arbejdsplads. Målsætningen er bl.a. at:

 

  • styrke kommunikationen til og med medlemmerne
  • give tilbud, der er målrettet medlemmerne
  • yde en effektiv, enkel og kompetent service

Organisering 

Vi er ca. 77 fastansatte medarbejdere og chefer og ca. 12 studerende i DSA. Vores hovedkontor ligger på Sankt Annæ Plads 30, og vi har karrierekonsulenter på kontorer i Aalborg, Århus og Fredericia. Vi sidder i åbent kontormiljø, og DSA er røgfri.

Organisationen er opdelt i forskellige afdelinger:

  • Forsikring 
  • Job & karriere
  • Sekretariat 
  • IT & Support
  • Kommunikation og Analyse

Forsikring

Forsikring består af 1 Forsikringschef og ca. 23 Forsikringsvejledere, der vejleder medlemmer og laver sagsbehandling inden for optagelse, overflytning, dagpenge og efterløn. Der er 3 underafdelinger: Medlemskab, Dagpenge og Efterløn.

Job & karriere

Job og karriere består af 3 underafdelinger:

Job og karriere 
Job og karriere vejleder om job og jobsøgning. Konsulenterne afholder samtaler i karrierecoaching og hjælper arbejdsgivere med at finde kvalificeret arbejdskraft. Karrierekonsulenter rejser rundt i landet og møder vores ledige medlemmer. Alle konsulenter har en sundhedsfaglig uddannelse.

Socialrådgivningen
Socialrådgivningen vejleder om den sociale lovgivning. Vejledningen foregår primært over telefonen, men de socialfaglige konsulenter rejser også ud i landet, hvis der er et stort behov for en samtale i medlemmets lokalområde. Derudover afholder DSAs socialfaglige konsulenter også samtaler i karrierecoaching. Alle konsulenter har en socialfaglige uddannelse. 

Kurser og booking
Kurser og booking står for mødebooking, indtægtsdækkende virksomhed, HR-opgaver samt løser diverse sekretæropgaver for ledelsen. 

Sekretariat

Sekretariatet består af en direktør, en chefkonsulent samt 2 underafdelinger: Jura og Regnskab

IT & Support

Afdelingen består af  et antal medarbejdere og står for projektledelse, IT udvikling, forretningsudvikling, udvikling og forbedring af arbejdsprocesserne i DSAs øvrige afdelinger og IT support, der understøtter den daglige drift af DSAs sagsbehandlingssystem. De er desuden ansvarlige for aftaler med eksterne parter omkring systemunderstøttelse og integration af løsninger. 

Kommunikation og Analyse

Kommunikation og Analyse består af tre underafdelinger: Kommunikation, Hvervning og Analyse

Kommunikation
Kommunikation varetager Din Sundhedsfaglige A-kasses overordnede kommunikation og marketingaktiviteter. Vi står for kommunikation, kampagner, presse, branding og visuel identitet. Vi er bl.a. ansvarlige for hjemmeside, sociale medier, servicemails og tryksager.

Hvervning
Hvervning har fokus på at tiltrække nye medlemmer gennem oplysning og dialog. Vi møder op på uddannelsesstederne og informerer om bl.a. dagpengeret, karrieretilbud og om vores muligheder for at give hjælp til målrettet jobsøgning. På de største uddannelsessteder har vi et tæt samarbejde med studieambassadører, der også står kan til at hjælpe de studerende.

Analyse 
Analyse trækker data og udarbejder analyser og rapporter til Din Sundhedsfaglige A-kasse og vores omverden. Vi står bl.a. bag den årlige medlemsundersøgelse, løbende tilfredshedsmålinger og nøgletalsrapporter. Vi samarbejde også med eksterne partnere om større og mindre undersøgelser.Til top