Kend din personlighedstype (MBTI)

Psykologiske typer - temadag om personlige forskelligheder 

Hvorfor er der nogen mennesker, som har det bedst med at begynde på en opgave lige før deadline og hvorfor er der nogen, som tænker højt? Hvorfor er der  nogen som trives med rutineopgaver mens andre, oplever at nye udfordringer er daglig næring til arbejdsglæde? Dette og hundrede andre forskelle hos mennesker vil vi gerne introducere dig til. 

Formålet med temadagen er at rette fokus på nogle grundlæggende individuelle forskelle som påvirker vores måde at være menneske på, både i arbejdslivet og privat. Personligheden er med til at præge vores måde at kommunikere, samarbejde og løse konflikter på. - Og det er det, der på en og samme tid giver både fornøjelse og udfordrer tolerancen. 

Målet er at deltagerne går hjem med en fornyet selvforståelse og en teoretisk begrebsramme som peger på nye måder at forstå, undersøge og håndtere daglige udfordringer på, både i en personalegruppe og privat.

Myers Briggs Type Indicator har i sit grundlag en positiv indgang til menneskers forskelligheder og sætter fokus på, at alle typer rummer værdifulde egenskaber.

Kl. 10.00 – 12.30:

 • Velkommen og præsentation af dagen
 • Hvad er Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)?
 • Hvad er type og hvad er ikke type

Præsentation af de 4 dimensioner i Myers-Briggs Type Indicator

 • Ekstroversion og introversion: Hvad giver dig energi og hvad dræner dig for energi?
 • Sansning og intuition: Forskellige måder at opfatte det samme på
 • Øvelser som synliggør forskellighederne (Type og forandring & Type og kommunikation)

FROKOST

Kl. 13.15 – 16.00:

 • Tænkning og følen:  Forskellige måder at træffe beslutninger på. 
 • Hvordan træffer du beslutninger ? – en opgave                                                                                               
 • Vurdering og opfattelse:  Forskellig håndtering af orden, spontanitet og organisering  
 • Øvelser som synliggør forskellighederne og masser af eksempler fra hverdagen
 • Hvad sker der når du skal gøre det, du er mindre god til?
 • Udviklingsmuligheder i personligheden 

Målgruppe:

Alle medlemmer.

Underviser:
Underviser er selvstændig konsulent Mette Nelleberg, der er uddannet sygeplejerske, har en diplom-uddannelse i psykologi og en master i HR-udvikling. Mette har mange års erfaring fra både offentlige og private organisationer, hvor hun har faciliteret udviklingsprocesser,  teambuildingworkshops, karrierecoaching og meget mere.

Afbud
Skulle du blive forhindret i at deltage i temamødet, skal du huske at afmelde dig tilbuddet elle melde afbud via Min Indbakke eller på 33151066, så en anden kan få din plads.

Dato og tilmelding:

Vi følger løbende udviklingen af Coronavirus i Danmark og tilpasser vores aktiviteter efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Har du tilmeldt dig et møde, får du direkte besked, hvis det bliver flyttet eller aflyst.

Aalborg 12. marts, kl. 10.00 - 16.00  
Kreds Nordjylland, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV.  
Mødet er aflyst

Fredericia 28. april, kl. 10.00 - 16.00  
Kreds Syddanmark, Vejlevej 121, 7000 Fredericia  
Mødet er aflyst

København 16. juni, kl. 10.00 - 16.00  
DSAs lokaler - Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. 
Tilmeld dig her (Samtalen kan ikke bookes i Safari)

Samtykke
Når du klikker på ”Tilmeld dig her”, giver du samtidig dit samtykke til, at DSA udleverer dit navn til ekstern underviser til brug for udarbejdelse af deltageroversigt i forbindelse med din deltagelse i temamødet. 
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte DSA. 

Læs mere om: Dine rettigheder som registreret efter databeskyttelsesforordningen


Til top