Bannerbillede

Vil du fortsætte med dit studiejob?

Selv om det ikke er en fuldtidsstilling, kan det nogle gange være en fordel at holde fast i sit studiejob, når man er færdig med sin uddannelse. Det kan fx være når jobbet er fagligt relevant eller giver adgang til et godt netværk.

Hvis du fortsætter med dit studiejob, når du er færdig med din uddannelse, eller hvis du får andet arbejde på deltid, har du mulighed for at få suppleret din løn med dagpenge. Det kaldes supplerende dagpenge

Du skal være aktivt jobsøgende

For at få supplerende dagpenge skal du samtidig med dit arbejde være aktivt jobsøgende og søge arbejde på fuldtid. Hvis der i kontrakten for dit arbejde står, at du har et opsigelsesvarsel, skal din arbejdsgiver udfylde en frigørelsesattest og dermed frasige sig et opsigelsesvarsel fra din side, så du kan stoppe fra dag til dag, hvis du bliver tilbudt et arbejde.

Læs mere om reglerne for supplerende dagpenge.

Husk at fortælle os om dit arbejde

Når du har afsluttet din uddannelse, og søger dagpenge mens du arbejder på deltid skal du huske at give os besked. Det gør du ved at skrive det på blanketten ”Skift til nyuddannet”. Det er vigtigt, at du giver os besked uanset hvornår på døgnet eller ugen, du udfører arbejdet. Når vi gennemgår dit dagpengekort vurderer vi, om du har ret til dagpenge samtidig med dit arbejde, og hvordan det skal trækkes fra i dine dagpenge.

Læs mere om, hvad du skal være opmærksom på hvis du vil afslutte dit studiejob, når du bliver færdig med din uddannelse.

Læs mere, hvis du har frivilligt ulønnet arbejde


Til top