Bannerbillede

Ansøg om studiemedlemskab - over 30 år

Medlemskab

Du kan blive deltidsforsikret under dit studie og skifte til fuldtidsforsikret efter din sidste eksamen. På den måde betaler du mindre i kontingent under dit studie. 

Har du et studiejob, kan du kun blive deltidsforsikret, hvis du arbejder mindre end 30 timer om ugen. Bliver du overflyttet fra en anden a-kasse, hvor du i forvejen har optjent en dagpengeret, skal du være opmærksom på, at du kun kan få dagpenge som deltidsforsikret, hvis du springer fra studiet. 

Kriterier for kontingentfritagelse

Der er visse muligheder for kontingentfritagelse når du er over 30 år. For at blive kontingentfritaget, skal du kunne svare "Ja" til alle udsagn under punktet "Kontingentfritagelse". Har du svaret "Nej" til ét eller flere udsagn, så kontakt os på tlf. 33 15 10 66.

 

Ansøg om studiemedlemskab

Jeg ønsker
Optagelse:

*
Forsikringsstatus
Oplysninger om dig
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Jeg er dansk statsborger.
*
Hvis du ikke er dansk statsborger, har du da varig opholds- og arbejdstilladelse i Danmark?
Jeg havde bopæl og ophold i Danmark lige før uddannelsen begyndte. Det er tilstrækkeligt med dagen før.
*
Jeg arbejder i min egen eller min ægtefælles selvstændige virksomhed, eller jeg eller min ægtefælle er momsregistreret.
*
Jeg eller min ægtefælle ejer anparter eller aktier i det selskab, hvor jeg er ansat.
*
Kontingentfritagelse
Ved ansøgning om kontingentfritagelse er jeg opmærksom på, at jeg kun kan blive kontingentfritaget studiemedlem, hvis jeg er overflyttet fra anden a-kasse med en dagpengeret, hvor jeg betaler efterlønsbidrag, og at min samlede indtægt på årsbasis ikke overstiger 228.996 kr. inkl. SU.
*
Jeg er uden offentlig forsørgelse, som fx kontanthjælp, førtidspension m.m. (Bemærk, hvis du modtager SU og handicaptillæg, så tæller det ikke som offentlig forsørgelse.)
*
Tro og love
Jeg erklærer på tro og love, at mine oplysninger er rigtige, jf. paragraf 86, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
*

Til top