Læseteknik

God læseteknik hjælper dig med at optimere din læsning og dermed dit studium. En optimal læseteknik gør, at du bedre kan huske og bruge, det du læser, i praksis. Vi har her samlet få, gode råd til dig.

Du skal gennem din uddannelse læse mange bøger og artikler. Lær derfor at bruge de forskellige læseteknikker, så du bedre kan forstå og huske dit pensum. Læseteknikkerne hjælper dig til at prioritere i dit stof og holde fokus. 

Artiklen fortsætter under billedet.


Skab overblik, før du begynder at læse

  • Læs titlen og undertitlen på det materiale, du skal læse.
  • Læs bagsiden på bogen eller indledningen på artiklen for at få et indtryk af, hvad det handler om.
  • Kig indholdsfortegnelsen igennem for at få indtryk af indholdet.

Vurder, hvilken læsemetode du vil anvende

  • Orienteringslæsning er selektiv læsning, hvor du læser forord, indledning, indholdsfortegnelse, konklusion og udvalgte afsnit. 
  • Dybdelæsning er intensiv læsning, hvor du indkredser, hvad tekstens spørgsmål, definitioner og teorier er. 
  • Fartlæsning bruger du, når du allerede ved, hvad du kigger efter. Her indkredser du vigtige ord, definitioner eller specifikke oplysninger. 

Du kan med fordel foretage en orienteringslæsning eller dybdelæsning af stoffet inden, du skal til undervisning og efter undervisningen kan du udføre en fartlæsning. Det vil gøre, at du får opfrisket de vigtige definitioner og oplysninger i teksten, og du vil huske stoffet bedre.  

Stil spørgsmål til stoffet 

  • Hvad er formålet med netop den tekst, du læser?
  • Er det et opslagsværk, du bruger til at orientere dig i, eller læser du om et emne, som du skal kunne udenad?
  • Hvilken viden skal du opnå igennem din læsning?
  • Hvordan skal du kunne bruge din viden? 

Tag noter
Når du læser en tekst, kan det være en stor hjælp at tage noter. Noterne skal være korte og præcise og samtidig forklare, hvad hovedtrækkene er i teksten. Du kan med fordel overstrege vigtige begreber og definitioner, og notere hvad det handler om i margenen. 

Hvis teksten er lang og tung
Skim i første omgang teksten og læs den grundigt bagefter. Når du skimmer, bliver din underbevidsthed nemlig aktiveret, og du vil have lettere ved at huske teksten, når du efterfølgende går i gang med at læse den.

Hvis du skal videreformidle stoffet
Skal du videreformidle et tema, så tag noter og stil spørgsmål til dig selv undervejs. Forsøg, at relatere til det du læser, da det kan øge din forståelse og støtte din hukommelse. På den måde kommer du bedre ind i stoffet. 

Hold et højt tempo
Holder du et højt tempo, når du læser, forhindrer det hjernen i at gå på vandring i andre emner, end det du læser. Det betyder, at du får du et større udbytte af din læsning. 

Hold korte pauser
Pauser er nødvendige for at kunne holde koncentrationen over længere tid. Hold derfor gerne 5 minutters pause efter maksimum 40 minutters læsning.  

Læserummet 
Ro er den bedste ramme, når du læser. Prøv at finde et sted med ro. Eksempelvis en læsesal eller bibliotek. Brug evt. ørepropper, eller skærm af på anden vis, hvis der sker for meget omkring dig. Sørg også for at have en god belysning.

Husk også at finde en god stilling at sidde i, når du læser. 

Læs mere og se video på dr.dk om, hvad du skal være opmærksom på, når du bruger meget tid med tablet, bøger eller mobil (åbner i nyt vindue)

God læselyst!Til top