Gruppearbejde på studiet

Få gode råd til, hvordan du får skabt et konstruktivt gruppearbejde på studiet og tager positive erfaringer med dig

Med en sundhedsuddannelse skal du kunne samarbejde med mange forskellige mennesker: din leder, kolleger, patienter og pårørende. Nogle opgaver vil blive løst i projekter, som også forudsætter et velfungerende gruppearbejde. Derfor kan du lære meget af gruppearbejdet på din uddannelse - her får du mulighed for at lære dig selv at kende i forskellige situationer, hvor samarbejde er omdrejningspunkt, og du får nærmere kendskab til dynamikken i en gruppe. Her er en række gode råd, som du kan tage med dig ind i gruppearbejdet.


Artiklen fortsætter under billedet.
Gruppearbejde

Stil krav til hinanden
Som gruppe har I et fælles mål, der skal nås, samtidig med at I skal have udbytte af læreprocessen. I skal blive klogere på, hvordan I arbejder sammen og løser opgaverne. Stil derfor krav til jer selv og hinanden og kom på banen med det, I er gode til. Og øv jer på det, I kan blive bedre til. 

Konflikter er tegn på engagement og viser, at I brænder for det. Så er der konflikter eller uoverensstemmelser, så betragt det som en naturlig del af processen og som en del af jeres faglige udvikling. 

For at få gruppearbejdet til at fungere er det vigtigt, at I benytter redskaber som evalueringer, personlig feedback samt refleksion over gruppeprocessen. 

Lav aftaler og overhold dem
Mange vanskeligheder ved et samarbejde kan undgås, hvis I indleder gruppearbejdet med at lave en fælles hensigtserklæring for samarbejdet. På den måde bliver de gensidige forventninger italesat og diskuteret, og det gør det lettere at stille krav og tale åbent om problemerne. 

Tag evt. en runde, hvor alle fortæller om tidligere erfaringer ud fra følgende to spørgsmål:

  • Hvad er dine mest positive oplevelser fra tidligere gruppearbejde?
  • Hvad er dine værste oplevelser for tidligere gruppearbejde?

Udnyt hinandens styrker
Alle i en gruppe er lige, men ikke ens. Og det er kun godt, fordi der kommer forskellige perspektiver på processen og løsningen af opgaven. Udnyt derfor hinandens styrker. Nogle er gode til at drøfte, perspektivere og diskutere teori, mens andre er gode til at strukturere arbejdet og afslutte.

Kommunikér klart
Ønsker I et godt samarbejde, er det nødvendigt, at I aktivt forholder jer til hinandens værdier og måder at handle på. Så viser I hinanden respekt samtidig med, at I viser, hvem I er. Hvis du fx bliver irriteret over en andens manglende arbejdsindsats, skal du spørge ind til en forklaring og forsøge at finde en løsning i fællesskab. På den måde baserer I samarbejdet på accept frem for mistillid.

Accept indebærer også at stille krav. Det er positivt at stille krav til hinanden frem for at gå rundt med tavse forventninger. Det er nemlig vigtigt, at alle i gruppen ved, hvor I har hinanden - det er en forudsætning for et trygt arbejdsmiljø.

Sørg for at alle bliver hørt
I en gruppe kan det ofte ske, at nogle dominerer diskussionerne, mens andre bliver mere og mere tilbageholdende. Det kan betyde, at nogle mister engagementet, og muligheder for læring går tabt. Tag runder, hvor alle udtaler sig om, hvor de står i forhold til diskussionen, som er i gang.

Benyt aktiv lytning. Aktiv lytning vil sige, at man holder egne meninger tilbage og i stedet bruger energi på at lytte og forstå andres pointer, stiller interesserede spørgsmål og viser respekt for den andens holdning. Når man i gruppen benytter sig af aktiv lytning, bliver fokus skærpet på én ting af gangen, frem for at alle taler forbi hinanden uden at forholde sig til det, de andre siger.

Diskutér problemer
Hvis du går og føler dig utilfreds og frustreret, så tag det alvorligt og få talt ud om det, så problemet ikke vokser sig stort og uoverskueligt. Sæt problemet på dagsordenen og tag en runde, hvor I forholder jer til følgende tre punkter:

  • Fortæl hvordan du oplever situationen!
  • Fortæl hvordan du bidrager til problemet!
  • Kom med løsninger på, hvordan du kan bidrage til at løse problemet!

Skab en positiv atmosfære
Du har ansvar for egen læring, men det er gruppen, der har ansvar for at medvirke til at skabe nogle gode betingelser for læring. At skabe gode betingelser vil blandt andet sige at give andre mulighed for at indgå i nogle positive roller og relationer i gruppen. 

Du må som resten af gruppen bestræbe dig på at få det bedste frem i andre. En positiv stemning letter alle aspekter af gruppesamarbejdet. Husk altid at fejre jeres mål og delmål og gøre hyggelige ting sammen.

God arbejdslyst!


Til top