Seniorførtidspension

Seniorførtidspension kan være en mulighed for dig, hvis du er nedslidt eller har væsentlige helbredsproblemer, der gør, at du ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et job med særlig støtte, fx fleksjob.

Generelle kriterier

For at kunne søge om seniorførtidspension, skal du opfylde nogle generelle kriterier. Du skal:

  • højst have 5 år til folkepensionsalderen
  • have haft en langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet
  • have haft fuldtidsbeskæftigelse i, hvad der svarer til 20-25 år

For at få seniorførtidspension skal du også opfylde kravene til bopæl og statsborgerskab 

Forløb

Du skal søge om seniorførtidspension hos din kommune.

Når du har søgt om seniorførtidspension, undersøger kommunen først, om du opfylder betingelserne for at søge om seniorførtidspension. Dernæst bliver din arbejdsevne vurderet i forhold til de erhverv, du vil kunne varetage. Derefter træffer kommunen den endelige afgørelse.

Vurdering

Ved vurderingen af din arbejdsevne, kan det tillægges særlig betydning, hvis der er sammenhæng mellem din sygdomshistorik og det, at du ikke længere kan arbejde. Det kan også tillægges betydning, hvad årsagen til arbejdsophør er, fx hvis du er opsagt pga. sygdom. Hvis der fortsat er behandlingsmuligheder i forhold til din sygdom, kan det betyde, at din arbejdsevne ikke umiddelbart kan anses for varigt nedsat i tilstrækkeligt omfang til at du kan få seniorførtidspension. 

Kommunen må ikke iværksætte tiltag, der har til formål at udvikle arbejdsevnen, som led i behandlingen af din ansøgning. Kommunen må heller ikke vurdere, om du vil være i stand til at udvikle din arbejdsevne eller kunne blive i stand til at anvende din restarbejdsevne efter fx deltagelse i virksomhedspraktik, revalidering eller i et ressourceforløb.

Hvis kommunen vurderer, at du opfylder betingelser for tilstrækkeligt nedsat arbejdsevne samt de generelle krav om alder samt langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, skal sagen forelægges Rehabiliteringsteamet. Derefter træffer kommunen den endelige afgørelse.

Vi hjælper med råd og vejledning

Vi kan hjælpe med råd og vejledning i forhold til dine muligheder for at søge om seniorførtidspension.

Book en samtale med en socialfaglig konsulent

Søg om seniorførtidspension hos kommunen

Vi kan ikke søge om seniorførtidspension på dine vegne. Det skal du selv gøre direkte til din kommune.

Læs mere om reglerne for seniorførtidspension 

 

Til top