Rådighed

Hvis du er begrænset i din arbejdsevne pga. sygdom eller handicap, udelukker det ikke i sig selv, at du kan anses for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Det er fx i følgende situationer:

  • Hvis der er arbejdsområder, som du kan varetage, vurderer vi, om det er nok til, at du står til rådighed.
  • Hvis en lægeerklæring udtaler, at du har en arbejdsevne, selvom der er konkrete indskrækninger i din erhvervsevne.
  • Hvis du i øvrigt har vilje til at overtage arbejde, hvilket bl.a. kan dokumenteres ved, at du søger job.

Læs mere om at stå til rådighed.


Til top