Klagevejledning

Hvis du er utilfreds med en afgørelse, har du mulighed for at klage over afgørelsen.

Klager over kommunens afgørelser om sygedagpenge, revalidering, fleksjob og førtidspension behandles af Ankestyrelsen. Du har ret til at få en skriftlig begrundelse for afgørelsen og til at få aktindsigt.

Der er en klagefrist på fire uger. Du skal sende klagen til kommunen, som vurderer sagen igen. Vælger kommunen at fastholde sin afgørelse, sender den sagen videre til Ankestyrelsen inden fire uger.

Ankestyrelsens afgørelse er endelig.

Klager over Udbetaling Danmarks afgørelser om barseldagpenge behandles af Ankestyrelsen. Du har ret til at få en skriftlig begrundelse for afgørelsen og til at få aktindsigt.

Du er altid velkommen til at kontakte DSAs socialfaglige konsulenter, hvis du ønsker sparring til at klage over en afgørelse.


Til top