Begrænsning i arbejdsevne & hjælp

Der er flere muligheder for hjælp til at komme i job og uddannelse, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som vanskeliggør eller hindrer dig i at arbejde eller gennemføre en uddannelse, er der flere ordninger, som skal ligestille dig med andre uden handicap og hjælpe dig til at komme i arbejde eller gennemføre en uddannelse.

Ønsker du at søge om hjælp til en eller flere af ordningerne, skal du kontakte jobcentret i din kommune.

Du kan læse om hjælpemulighederne på Beskæftigelsesministeriets vejledningsenheds hjemmeside: Specialfunktion for Job og Handicap.

Fortrinsadgang

Personlig assistance - erhverv

Personlig assistance - uddannelse

Hjælpemidler - uddannelse

Hjælpemidler - erhverv

Løntilskud til nyuddannede - isbryderordningen

Mentorordning

På Uddannelsesstyrelsens hjemmeside kan du læse om

Specialpædagogisk støtte (SPS) og handicaptillæg


Til top