Begrænsning i arbejdsevne & hjælp

Der er flere muligheder for hjælp til at komme i job og uddannelse, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som vanskeliggør eller hindrer dig i at arbejde eller gennemføre en uddannelse, er der flere ordninger, som skal ligestille dig med andre uden handicap og hjælpe dig til at komme i arbejde eller gennemføre en uddannelse.

Ønsker du at søge om hjælp til en eller flere af ordningerne, skal du kontakte jobcentret i din kommune.

Du kan læse om hjælpemulighederne på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside: Handicapområdet

På Uddannelsesstyrelsens hjemmeside kan du læse om: Specialpædagogisk støtte (SPS) og handicaptillæg


Til top